Na seznam „bankovních pilířů“ přibyla BBVA a StanChart

Londýn – Výbor pro finanční stabilitu, sdružení zabývající se kontrolou finančních standardů napříč zeměmi, zahrnul do svého seznamu „systémově důležitých“ světových bank španělskou BBVA a britskou Standard Chartered. Z jakéhosi „all-star týmu“ vybraných finančních domů, které mají držet stabilní ekonomiku, naopak vypadla německá Commerzbank, britská Lloyds a francouzsko-belgická Dexia.

Výbor vydal první seznam systémově významných bank před rokem a nyní jej poprvé revidoval. Z 28 společností na seznamu je 16 evropských, dalších osm bank je z USA a čtyři z Asie. FSB bude seznam opět aktualizovat v listopadu příštího a následujícího roku.

Být na seznamu těch, které jsou „příliš velké na to, aby padly“, znamená pro dotyčné banky kromě prestiže i řadu přísných pravidel. Například musí udržovat kapitál nad všeobecně platným požadavkem sedmi procent v poměru k aktivům. Výbor ve čtvrtek poprvé určil, jak velkou přirážku má každá banka mít. Nejvyšší přirážku - 2,5 procenta - stanovil pro Citigroup, Deutsche Bank, HSBC a JPMorgan Chase & Co.

Otázka, jak se vypořádat s velkými bankami, je jedním z hlavních úkolů, které vyvstaly po finanční krizi v roce 2008. Vlády tehdy v obavách z dominového efektu zachraňovaly všechny větší banky, což si vyžádalo obrovské výdaje, které některé země eurozóny jako Irsko srazily do dluhové krize.

FSB byl skupinou G20 pověřen vypracováním seznamu bank, které jsou vzhledem ke své velikosti a propojení s ostatními skutečně systémově významné. Tyto instituce budou muset vytvořit dodatečný kapitálový polštář, aby v případě další krize dokázaly absorbovat i velmi vysoké ztráty.

Vydáno pod