Na co má a nemá nárok žena v domácnosti

Praha - V posledních letech přibývá žen, které se z toho či onoho důvodu rozhodnou zůstat i po skončení rodičovské dovolené doma a nadále pečovat o děti. V souvislosti s tím vyvstává otázka, kdo za tyto ženy platí zdravotní, případně sociální pojištění, a zda mají třeba nárok na sociální dávky, když jejich muž, živitel rodiny, přijde náhodou o práci.

Zdravotní pojištění

Za rodiče pečující o děti do 7 let platí zdravotní pojištění stát. Kromě toho je hradí i za rodiče, kteří pečují o dvě děti do 15 let. Tato podmínka platí i v případě, že dítě plní povinnou školní docházku či dochází do předškolního zařízení. Pro předškolní zařízení je doba, kterou tam může dítě strávit, omezena maximálně na 4 hodiny denně. Z tohoto plyne, že si ženy v domácnosti s odvodem zdravotního pojištění nemusí dělat starosti, je pouze třeba, aby se obrátily na svoji zdravotní pojišťovnu a péči o dítě oznámily.

Sociální pojištění

Odvádět sociální pojištění není povinné, a ani jej vlastně člověk sám za sebe jako samoplátce odvádět nemůže. Znamená to ovšem, že v době, kdy bude žena v domácnosti, nemá nárok na dávky nemocenského pojištění. Také pro nárok na důchod se jako doba pojištění započítává pouze doba péče o dítě do 4 let, tuto situaci lze vyřešit např. dobrovolným důchodovým pojištěním, ke kterému je možné se přihlásit, ovšem výše odvodů není nijak malá. Je stanovena na 1 649 korun měsíčně.

Nárok na sociální dávky

Co se týče nároku na dávky státní sociální podpory (např. přídavek na dítě), tam skutečnost, že je žena v domácnosti, nijak nepříznivě nárok na dávky neovlivňuje, zkrátka jí není započítáván žádný příjem. Protože se však u těchto dávek vychází z příjmu celé rodiny, bude to, zda a v jaké výši budou dávky přiznány, záviset i na příjmu manžela.

U dávek pomoci v hmotné nouzi (doplatky do životního minima), je to, že je žena v domácnosti u ní vnímáno jako stav, kdy není v hmotné nouzi. Kdyby žena v domácnosti potřebovala tyto dávky získat, musela by se zaevidovat na úřadu práce jako uchazečka o zaměstnání, ovšem i u těchto dávek se posuzuje sociální situace celé rodiny.

Slevy na dani

Stav, kdy je manželka ženou v domácnosti, příznivě ovlivní daňové zatížení jejího manžela, protože ten může při svém ročním zúčtování daně z příjmů na ni uplatnit slevu z daně na manželku ve výši 24 840 korun za rok, ovšem podmínkou je, že příjem manželky nepřesáhl částku 68 tisíc korun za rok (platí až za rok 2009, za rok 2008 činí tato částka 38 040 korun).

  • Česká správa sociálního zabezpečení autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/152/15163.jpg
  • Peníze autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/19/1889.jpg