Na černou listinu veřejných zakázek se dostane první firma

Brno – Realizátor letošního ročníku znojemského vinobraní - Kofroň Production & Advertising - bude historicky první firmou, která se dostane na černou listinu hříšníků, již se po dobu tří let nebudou moci ucházet o veřejné zakázky. Podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) společnost v tendru předložila doklady, které neodpovídaly skutečnosti. Kromě zařazení do blacklistu za to musí ještě zaplatit pokutu 200 tisíc korun. Rozhodnutí zatím není pravomocné, firma se ještě proti rozhodnutí může odvolat, a zápisu do černé listiny se tak vyhnout.

Podle úřadu společnost Production & Advertising ve výběrovém řízení předložila doklad k prokázání splnění kvalifikace, který neodpovídá skutečnosti. Konkrétně šlo o doklad o realizaci zakázky na zabezpečení průběhu významné kulturní akce s finančním objemem nejméně pět milionů korun.

Úřad také sankcionoval příspěvkovou organizaci Znojemská beseda, která zakázku za více než deset milionů korun vypisovala. Má zaplatit pokutu 280 tisíc korun. Jedním z důvodů je skutečnost, že tendr vyhrála firma, která nesplnila kvalifikaci a z výběrového řízení měla být podle úřadu vyřazena.

Rozhovor s Petrem Rafajem (zdroj: ČT24)

Znojemská beseda dále jednoznačně nespecifikovala dílčí hodnoticí kritérium atraktivity kulturního programu, a uchazeči proto neměli potřebné informace o tom, co bude zadavatel hodnotit. To mělo zvýhodnit právě vítěznou společnost Kofroň Production & Advertising, která vinobraní zajišťovala už v předchozích letech. Antimonopolní úřad uložil pokutu Znojemské besedě už podruhé. Naposledy chybovala při zadání stejné zakázky loni a dostala za to pokutu 50 tisíc korun.

Nechť tento případ postraší ostatní

Podle předsedy ÚOHS Petra Rafaje nejde o ojedinělý případ a úřad vyšetřuje i jiné firmy. Na otázku, zda v budoucnosti bude ročně zapsáno sto firem řekl, že o tak velké číslo rozhodně nepůjde. Doufá, že tento první případ navíc firmy ještě odradí. Zapsání na listinu je totiž pro firmu velice ekonomicky nevýhodné.

Předseda ÚOHS Petr Rafaj:

„Tento příklad si myslím bude pro všechny zvednutým prstem, který říká, že úřad, pokud podle zákona zjistí, že se poskytují nepravdivé informace, tak rozhodne tak, jak rozhodnout má. To znamená, nechá tuto firmu zařadit na tento black list.“

Hrozny
Zdroj: ČT24/holidays.info
Vydáno pod