Ministři zemí EU projednají vízovou politiku a rozšíření Schengenu

Brusel - V Bruselu dnes zasednou ministři vnitra a spravedlnosti členských států Evropské unie, aby projednali vstup nových zemí do schengenského prostoru. Významným bodem jednání bude také vízová reciprocita se Spojenými státy a s Kanadou.

Evropská komise přednese ministrům novou zprávu o vízové politice Unie. Diplomatické zdroje uvedly, že zpráva bude obsahovat pojednání o narovnání vztahů se Spojenými státy. Hovořit by se mělo zejména o novém americkém zákoně, který posouvá hranici pro zrušení vízové povinnosti ze 3 na 10 procent odmítnutých žádostí.

Kritika Evropské komise by ale měla padnout na Kanadu. Zpráva uvádí, že pokud země nezruší do konce roku vízovou povinnost alespoň pro jeden členský stát Evropské unie, podnikne společenství adekvátní kroky. O jaké opatření se má jednat, to už ale text nespecifikuje.

Ministři se budou dále zabývat také vstupem nováčků do schengenského prostoru volného pohybu osob. Jednat se bude mimo jiné o testech informačního systému, které mají proběhnout ve všech zemích usilujících o členství. V České republice jsou naplánovány na 21. až 24. září. Vyhodnocení zkoušek proběhne v říjnu.

V listopadu bude celý proces pokračovat předběžným hlasováním zúčastněných ministrů o rozšíření schengenského prostoru. Přičemž platí, že každá země může přijetí kteréhokoliv nového člena zablokovat. Vstup nováčků do systému volného pohybu bude definitivně potvrzen v prosinci.

Přijetí do schengenského systému garantuje zrušení kontrol na vnitřních hranicích. Při kontrolách na vnějších hranicích prostoru musí státy postupovat podle harmonizovaných pravidel Unie. Zavádí se pro ně rovněž společná vízová politika. V současnosti schengenský prostor zahrnuje třináct starých zemí Evropské unie kromě Velké Británie a Irska. Členy systému jsou ale navíc Norsko a Island.

Vydáno pod