Ministerstvo životního prostředí překvapivě nežádá vyškrtnutí jádra z energetické koncepce

Praha - Ve stínu současné krize dodávek ruského zemního plynu zůstal návrh Státní energetické koncepce, který zrovna dokončuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Jeho šéf Martin Říman (ODS) již dříve prohlásil, že vítězem boje o plyn je atom. Nepochybuje proto, že rozvoj jaderné energetiky v nové koncepci zůstane. I ministerstvo životního prostředí vedené Martinem Bursíkem (SZ) ze svého neúprosného postoje proti jádru, zdá se, mírně ustupuje, ve svých připomínkách k Římanově koncepci totiž nežádá úplné vyškrtnutí pasáží o rozvoji atomové energie.

Podle návrhu nové státní koncepce se má podíl jaderné energetiky na výrobě elektřiny zvednout do roku 2030 z dnešní třetiny na polovinu. Jádro bylo dosud pro MŽP pod vedením zelených tabu, odpor však zřejmě nyní slábne. Místo úplného vyškrtnutí jádra žádá úřad jen úpravu kritérií jeho využití.

„Hlavně máme kritéria udržitelnosti, a to je vyřešení konce palivového cyklu, pak se nám také jedná o bezpečnost, a to nejen vnější, ale i personálu,“ upřesnil v rozhovoru pro Českou televizi Vladimír Vlk (SZ) z odboru udržitelné energetiky ministerstva životního prostředí.

Reportáž Marie Korseltové (zdroj: ČT24)

Mluvčí ministerstva se zřejmě nemůže o jádru rozhodnout 

K návrhu koncepce, která byla vypracovaná i na základě závěrů tzv. Pačesovy komise, sepsalo ministerstvo životního prostředí celkem 11 stránek výhrad. Vyškrtnutí jádra v nich, jak už bylo řečeno, nepožadovalo. Podle dnešních Hospodářských novin ještě navíc nový postoj k jádru potvrdil i mluvčí ministerstva Jakub Kašpar. „Nebráníme se mu zásadně, pokud se podaří vyřešit naše výtky. Nejsme zásadně proti jádru,“ řekl deníku.

Za několik hodin ale přišel se značně odlišným vyjádřením na adresu atomové energie. „Při současném stupni poznání jsme dál proti,“ řekl Kašpar. Koncepce však sahá až do roku 2050 a do té doby může podle Kašpara dojít k rozšíření mnohem vyspělejšího využití jaderné energie. 

Problémy s plynem se jádrem řešit nedají 

Kašpar dnes rovněž sdělil stanovisko ministerstva k množícím se úvahám o tom, že by automové elektrárny mohly zmírnit přílišnou závislost Česka na dovozu zemního plynu. „Jaderná energetika není odpovědí na současnou plynovou krizi, ani nevyřeší problémy teplárenství,“ uvedl mluvčí.


Reagoval tak mimo jiné na slova ministra průmyslu a obchodu Martina Římana, který tento týden prohlásil, že by Česko mělo používat citlivé dodávky plynu pouze k zabezpečení špičkové elektřiny a k vytápění domácností, ale plyn by jinak mělo v energetické spotřebě nahradit jádro. „Předpokládám, že v dohledné době bude podaná EIA na přístavbu Dukovan,“ řekl Říman deníku E15. Vítězem sporu o plyn by tak bylo jednoznačně jádro.

Analytik ENA Vladimír Štěpán však včera pro ČT prohlásil, že pokud se podaří využít současného tlaku na Ukrajinu a Rusko a transformovat tranzitní smlouvy mezi státy bývalého Sovětského svazu na moderní smlouvy s tržními cenami, jasnými podmínkami a sankcemi, může být vítězem sporu o plyn paradoxně plyn. Štěpán také připomněl, že pokud bude dále MŽP blokovat těžbu českého uranu, bude v této surovině Česko stejně závislé na Rusku.

O osud těžby českého uhlí a uranu se teď také mezi ministerstvy životního prostředí a průmyslu nyní budou svádět nejtěžší boje. Přestože dosavadní energetická koncepce počítala s útlumem těžby uranu, v novém návrhu se píše: „Česko disponuje významnými zásobami uranu, který by mohl v podpoře jaderné energetiky sehrát rozhodující úlohu.“

Vydáno pod