Ministerstvo zdravotnictví odpustí nemocnicím miliardové dluhy

Praha - Ministerstvo zdravotnictví odpustí dluhy jen dvěma nejzadluženějším ústavům z jedenácti nemocnic, které o to usilovaly. I tak prominutá částka přesáhne miliardu korun. Oddlužení se týká Fakultní nemocnice Motol a Všeobecné fakultní nemocnice.

Motolské nemocnici promine ministerstvo zdravotnictví dluh ve výši 412 milionů korun a Všeobecné fakultní nemocnici částku 805 milionů korun. Ostatním devíti nemocnicím odpouštět dluhy nebude, protože nedosahují takové výše, aby je ústavy nemohly při šetrném hospodaření splatit.

Důvodem, proč se ministerstvo zdravotnictví rozhodlo pro odpouštění dluhů, je připravovaná transformace fakultních zařízení na univerzitní nemocnice. „Nemocnice mají vstoupit do transformace nezadlužené a s vyrovnaným hospodařením,“ vysvětlil náměstek ministra zdravotnictví Marek Šnajdr. Případné splátky dlužné částky by navíc mohly omezit modernizaci obou zařízení.

Nynější oddlužení nemocnic se výrazně liší od toho, které provedli sociální demokraté v roce 2006. Zatímco tehdy jim stát prominul aktuální závazky za nakoupené léky a zdravotnický materiál, nyní se snaží tímto způsobem odstranit starou zátěž, která na nemocnice dolehla v důsledku špatného hospodaření v průběhu 90. let.