Ministerstvo chce zrušit těžební limity, rozšířit Dukovany a Temelín

Praha – V příštích letech mají být v Česku zrušeny územní limity pro těžbu uhlí a rozšířeny obě jaderné elektrárny, Temelín i Dukovany. Snížit by se měl také podíl energie vyrobené v uhelných elektrárnách. Počítá s tím návrh nové Státní energetické koncepce, který dnes představil ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský. Česko by tak do roku 2050 mělo mít nízkoemisní bezpečnou energetiku s trvalými přebytky.

V energetickém mixu ČR má být do roku 2050 posílena také role plynných paliv z 18 procent v roce 2005 na 21 procent a obnovitelných zdrojů ze čtyř procent na 15 procent, především pak biomasy. Naopak podíl tuhých paliv se má snížit ze 42 procent na 20 procent v roce 2050. Kapalná paliva mají do roku 2050 klesnout z 21 procent na 19 procent.

Tošovský počítá se snížením energetické náročnosti průmyslu až o 70 procent

Podle Tošovského má aktualizovaná energetická koncepce Česku zajistit nízkoemisní a bezpečnou energetiku s trvale přebytkovou bilancí. Zároveň počítá se snížením energetické náročnosti tuzemského průmyslu do roku 2050 až o 70 procent. „Naše výpočty ukazují, že do roku 2020 dokážeme snížit emise oxidu uhličitého o 35 procent a do roku 2050 dokonce o více než 50 procent oproti roku 1990. To považuji za důležitý vzkaz ČR před prosincovým jednáním o nové klimatické dohodě v Kodani,“ uvedl Tošovský.

Koncepce vychází z loňské zprávy nezávislé energetické komise (NEK) a jejího oponentního posudku. NEK v čele s tehdejším předsedou Akademie věd ČR Václavem Pačesem ve zprávě uvedla, že do roku 2030 by podíl jaderné energie na celkové výrobě elektrické energie mohl dosáhnout až 77 procent. V Česku to zatím je 35 procent. Zpráva rovněž doporučila prodloužit životnost českých jaderných elektráren.

Podle Tošovského se návrh státní energetické koncepce od závěrů Pačesovy komise příliš neliší: „Podíly jednotlivých druhů zdrojů elektrické energie jsou srovnatelné.“ Životnost stávajících jaderných bloků má být podle koncepce prodloužena na 50 až 60 let a postaveny mají být i nové bloky, například v jaderné elektrárně Temelín.

Dnes představený návrh nyní ministerstvo odešle do mezirezortního připomínkového řízení a po vypořádání připomínek ho dostane k projednání vláda. „Za nejdůležitější zprávu považuji to, že se státní energetická koncepce dostává na téma vlády a začíná se o tom jednat,“ zdůraznil energetický analytik Milan Kajtman.

Prolomení limitů zřejmě povede k rozšíření hnědouhelných dolů na Mostecku

Pokud by státní energetická koncepce, jak ji dnes představil Tošovský, prošla legislativním procesem, znamenalo by to pravděpodobné rozšíření hnědouhelných dolů na Mostecku, kde územní limity od 90. let chrání před zbouráním obce Horní Jiřetín a Černice. „Na druhé straně je tady skupina obyvatel, zhruba dva miliony rodin, která využívá teplo dodávané z centrálních zdrojů a spaluje hnědé uhlí pro výrobu tepla a elektrické energie,“ obhajuje zrušení limitů Kajtman. Tošovský udává podobný směr: „Já jsem přesvědčen, že uhlí potřebujeme. Zatím nemáme alternativu.“

ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský

„To ještě neznamená, že se jde těžit. Máme dostatek zákonných nástrojů, které celý ten proces řeší.“

S novou koncepcí v zásadě souhlasí ODS. Výhrady mají naopak zelení, kteří zásadně nesouhlasí zejména s prolomením limitů. „My nepřipustíme, aby se 20 let po revoluci bouraly vesnice za účelem dolování uhlí a jeho spalování,“ uvedl Martin Bursík ze Strany zelených. ČSSD by pak o prolomení limitů těžby nechala hlasovat, jak potvrzuje předseda strany Jiří Paroubek: „O těch věcech by měli rozhodovat občané Ústeckého kraje v krajském referendu.“

Stát by zároveň začal investovat do jaderné energetiky. Díky výstavbě nových reaktorů by se podíl jaderné energie na tuzemském energetickém mixu zvýšil z 15 procent v roce 2005 až na 25 procent v roce 2050. Koncepce také předpokládá další těžbu uranu. Nyní se dokončuje těžba v dole Rožná, kde je zároveň prováděn průzkum dalších spodních vrstev, a v okolí jsou prý další dvě vhodné lokality. V úvahu podle MPO připadá také obnovení těžby uranu v Ralsku - avšak šetrnější metodou, než je louhování.

Ministerstvo životního prostředí bije na poplach

Návrh na zvýšení podílu jaderné energie se nezamlouvá ministerstvu životního prostředí, zamýšlené navýšení kapacit atomových elektráren je podle mluvčího úřadu Jakuba Kašpara politickým tématem a bude předmětem dalších debat. „Řešit vysokou závislost na ruském plynu zvýšením závislosti na ruském jaderném palivu nám nepřipadá jako úplně inteligentní řešení,“ uvedl.

Tošovský ale oponuje, že podle připravené koncepce by provozovatelé jaderných elektráren museli mít minimální zásoby jaderného paliva, což v případě krizových situací zajistí hladký přechod na jiného dodavatele. Většina dodavatelů jaderných paliv navíc podle MPO působí v politicky stabilních zemích.

Podle některých analytiků je ale chyba, že větší roli nehraje plyn. Nová krize dodávek prý nehrozí. „České republiky se to nedotklo vůbec. Opatření na straně Evropské unie, která byla přijata, jsou dostatečnou zárukou,“ hájil plyn analytik ENA Vladimír Štěpán. Ovšem odlišný názor má například Jan Procházka ze společnosti Cyrrus: „Nikdo neví, co bude za 10 let a jak to bude s dodávkami plynu.“

Podle koncepce má být posílena role zemního plynu a obnovitelných zdrojů na úkor elektráren na tuhá paliva. Jejich podíl má do roku 2050 klesnout z dnešních 42 na pouhých 20 procent. Z obnovitelných zdrojů by mělo pocházet 15 procent energie namísto dnešních zhruba čtyř procent.

Svaz průmyslu a dopravy ČR připravený návrh koncepce pochválil. „Potřebujeme koncepci, která by ČR zajistila dlouhodobé, bezpečné, spolehlivé a ekonomicky dostupné zdroje. Filozofie aktualizované koncepce k tomu směřuje,“ uvedl jeho prezident Jaroslav Míl.

Návrh nové energetické koncepce stačil vzbudit kontroverze ještě před svým zveřejněním. Kvůli případnému prolomení těžebních limitů se v pondělí pokusili narušit zasedání vlády aktivisté ekologické organizace Greenpeace.

  • Znečištění ovzduší autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/2/157.jpg
  • Doporučení Pačesovy komise autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/6/502/50176.jpg
  • Těžba uhlí v povrchovém dole na Mostecku autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/3/292/29156.gif
  • Energetický mix autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1172/117181.jpg