Mimosoudní řešení sporů má vážné nedostatky

Praha - Mimosoudní řešení sporů na finančních trzích neprobíhá v České republice tak, jak by mělo. V cestě mu stojí řada překážek, mezi které patří například faktické zneužívání rozhodčího řízení nebo roztříštěnost působnosti úřadů, u kterých lze spor řešit. Ministerstvo financí chce s neutěšenou situací bojovat, a vyzývá proto k veřejné diskusi, která má pomoci odhalit všechny nedostatky řízení.

K řešení finančních mimosoudních sporů lze nyní využít více míst, žádné ale plně nevyhovuje. Například finanční arbitr při České národní bance se zabývá pouze vymezeným okruhem sporů mezi poskytovateli finančních služeb a jejich klienty. Projekt ministerstva průmyslu a obchodu je zatím v pilotní fázi a pro finanční spory málo využívaný. Navíc není český způsob mimosoudního řešení sporů ani v souladu s evropským právem.

K možným řešením situace by mohlo podle ministerstva patřit rozšíření působnosti současného finančního arbitra, využití nedávno spuštěného projektu ministerstva průmyslu a obchodu pro všechny spotřebitelské spory, posílení role profesních organizací nebo zcela nová instituce mimosoudního řešení sporů.

Variant je více. Nalézt nejlepší řešení má ministerstvu pomoci veřejná diskuse. Své připomínky mohou zájemci posílat na mailovou adresu mrs@mfcr.cz do 30. září.