Míl na sněmu Svazu průmyslu a dopravy kritizoval obří státní dluh

Brno – V rámci brněnského strojírenského veletrhu, který byl dnes zahájen, probíhá rovněž sněm Svazu průmyslu a dopravy. Prvním řečníkem byl prezident svazu Jaroslav Míl. Ten poukázal na tendenci Česka se neustále zadlužovat, obří dluh je podle něj nejvážnější překážkou k přijetí eura, po kterém podnikatelé již řadu let volají. Připomněl rovněž, že spoustu českých podniků probíhající světová finanční krize položí, na trhu prý přežijí jen ti nejsilnější, kteří si v turbulentní době poradí sami a nebudou se spoléhat na pomoc státu. Na sněmu vystoupil rovněž předseda úřednického kabinetu Jan Fischer, který přislíbil, že jeho vláda se bude snažit o co nejšetrnější rozpočet na příští rok, tedy tak, aby neskončil rekordním deficitem ve výši 230 miliard korun, ale s alespoň o 60 miliard korun nižším.

„Při schodku 231 miliard stoupne deficit veřejných rozpočtů na 7,4 procenta HDP. Celkový státní dluh se zvýší na více než 1,3 bilionu korun, a každý občan tak bude za stát dlužit více než 135 tisíc. Nárůst o více jak 30 procent za 12 měsíců je alarmující,“ opřel se Jaroslav Míl do české exekutivy kvůli bobtnajícímu státnímu dluhu. Požadavky jednotlivých resortů a některých politiků zvyšují podle něj možný dluh o stovky milliard. Míl dodal, že trendy českého zadlužování se promítají přes obdobné trendy Maďarska, které je krizí silně postiženo.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Míl:

„Být členem vlády, tak bych se zamyslel nad tím, že pojem úřednická vláda, překlenovací vláda, prozatímní vláda nebo jakákoli jiná vláda neexistuje. To, co nezpochybnitelně platí, je pouze a jedině zodpovědnost členů vlády, ministra financí a premiéra za předložení rozpočtu. Rozpočtu, který bude před budoucími generacemi spojován s jejich jménem.(…) Možná je to dnes o lidské odvaze víc než kdy jindy, ale pokud ji členové vlády nebudou mít teď, budou pak později slova zbytečná.“

Premiér Jan Fischer v úvodu své řeči definoval probíhající recesi v České republice. „My jsme se v této zemi narozdíl od jiných zemí vyhli tomu, abychom měli infikovaný bankovní a finanční sektor nějakým významným způsobem, neválčili jsme s toxickými aktivy, jsme na solidní úrovni likvidity,“ popisoval Fischer.

„Stojí za to vymknout se mandátu v tom smyslu, že jsme připravili paket legislativních opatření jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, které by nás dovedli do říše deficitu ve výši 160 miliard,“ přislíbil předseda vlády snahu o co nejšetrnější rozpočet. Fischer si dovede představit rovněž další zásahy do výdajové stránky rozpočtu. „Že bychom ne zmrazili, ale snížili platy ve státní a veřejné správě, tři procenta by myslím byly docela únosné, odpovídalo by to i mzdovému vývoji v podnikatelské sféře,“ navrhuje Fischer.

Vysoký schodek lepší než rozpočtové provizorium?

V souvislosti se současnou politickou krizí při neschválení rozpočtu hrozí tzv. rozpočtové provizorium. Ministr financí Eduard Janota nicméně míní, že krátké provizorium neznamená zásadní riziko, dlouhodobější prodleva v přijímání rozpočtu však podle něj může znejistit investory včetně těch, kteří financují státní dluh České republiky. „Jako největší problém a riziko vidím hlavně to, že si vlastně zavíráme dveře pro spolufinancování programů z evropských fondů,“ řekl již dříve Janota.

Premiér Jan Fischer
Zdroj: ČT24