MF: Vzroste nezaměstnanost a inflace, možná přijde i recese

Praha – Ministerstvo financí počítá pro letošní rok se stagnací ekonomiky, respektive s mírným růstem reálného HDP o 0,2 procenta. Změna proti říjnové makroekonomické predikci, která počítala s jednoprocentním růstem, je způsobena další eskalací problémů v eurozóně a zhoršenými makroekonomickými vyhlídkami hlavních obchodních partnerů. MF ovšem nevylučuje ani recesi české ekonomiky. Podle nové makroekonomické prognózy by se měl v roce 2013 ekonomický výkon Česka zvýšit o 1,6 procenta.

„Vzhledem k vysokým nejistotám ohledně dalšího vývoje v eurozóně je nová predikce zatížena významnými riziky směrem dolů a s naprostou jistotou nelze vyloučit ani opakování recese z přelomu let 2008 a 2009. Další vývoj české ekonomiky bude do značné míry záviset na tom, zda a jak rychle se podaří současnou situaci v problémových zemích eurozóny vyřešit,“ sdělil ministr financí Miroslav Kalousek.  

„Ve státním rozpočtu bude chybět zhruba 20 miliard korun. Výpadek se dá zvládnout škrtáním provozních výdajů, omezením investičních výdajů a vyšším deficitem. Vláda by se ale měla primárně snažit zaručit stabilní makroekonomické prostředí. Zdrojem růstu by měli být podnikatelé a firmy. Vláda by proto měla podporovat soukromý sektor a nepenalizovat ty úspěšné,“ komentoval novou prognózu David Marek, hlavní ekonom Patria finance.

Rozhovor s Davidem Markem (zdroj: ČT24)

Inflace i nezaměstnanost vzrostou

Pro rok 2012 ministerstvo odhaduje růst spotřebitelských cen na 3,2 procenta, v roce 2013 by pak měla průměrná míra inflace dosáhnout 1,5 procenta. Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by měl zůstat na udržitelné úrovni.  

Situace na trhu práce by měla odrážet pomalý růst ekonomiky a zvýšenou nejistotu ohledně dalšího vývoje. Zaměstnanost by se letos měla snížit o 0,3 procenta, pro rok 2013 počítá MF s její stagnací. Míra nezaměstnanosti (měřená metodikou VŠPS, která je odlišná od metodiky registrované nezaměstnanosti užívané MPSV) by z loňských 6,7 procenta měla letos vzrůst na 7 procent, k dalšímu mírnému nárůstu nezaměstnanosti by mělo dojít i v roce 2013.