Mají nezaměstnané ženy nárok na mateřskou?

Praha - Sociální zabezpečení se v naší zemi neustále mění. Překotné přijímání úprav a změn s sebou přineslo velkou nepřehlednost naší sociální sítě. Změny se dotkly i dávek určených nezaměstnaným matkám a jejich práv. Protože jsme se této oblasti v minulosti již věnovali a protože je toto téma zvláště v době vrcholící hospodářské krize velmi palčivé, rozhodli jsme se k němu vrátit a popsat právní úpravu tak, jak platí pro letošní rok.

Od ledna 2009 je ochranná lhůta u žen, které jsou v den ukončení pracovního poměru prokazatelně těhotné, pro nárok na dávky nemocenského pojištění (nemocenskou, peněžitou pomoc v mateřství) 180 kalendářních dnů. To znamená, že i po skončení pracovního poměru mají ženy v rámci ochranné lhůty možnost získat výše jmenované dávky.

V některých případech může nastat situace, že žena v ochranné lhůtě nastoupí na nemocenskou, ale na peněžitou pomoc v mateřství již nedosáhne, protože na tzv. mateřskou se nastupuje až 6 týdnů před plánovaným termínem porodu. Dávku tak čerpat nemůže. Řešením v takové situaci je prodloužení nemocenské i na dobu porodu a šestinedělí, po této době pak již žena rovnou začíná čerpat rodičovský příspěvek.

Oproti loňsku rovněž byla zavedena tzv. náhrada mzdy, kdy v prvních čtrnácti dnech nemoci zabezpečuje nemocného zaměstnance ze svých prostředků zaměstnavatel. U náhrady mzdy platí, že první 3 dny nemoci jsou neplacené, vyplácí se pouze za pracovní dny a nenáleží po skončení pracovního poměru. V praxi to znamená, že pokud těhotná žena odejde na nemocenskou až po skončení zaměstnání – v uvedené ochranné lhůtě, je po dobu prvních 14. dnů pracovní neschopnosti bez příjmu. Od 15. dne nemoci pak začíná čerpat nemocenskou.

Kde si má žena o dávky zažádat a kolik dostane?

Dávky nemocenského pojištění – nemocenskou, peněžitou pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a ošetřovné  - vyplácí pro všechny občany (zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné) od ledna 2009 okresní správy sociálního zabezpečení (tyto úřady lze nalézt v bývalých okresních městech).

A kolik nám vlastně v rámci výše uvedených dávek vyplatí? Orientační propočet výše dávek lze provést na kalkulačce přímo na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.

Rodičovský příspěvek

U rodičovského příspěvku stále platí, že pokud ženy nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství ani výše zmiňovanou nemocenskou, dostávají jej rovnou ode dne porodu. Navíc si u rodičovského příspěvku nemohou zvolit délku jeho čerpání, stát jim ho poskytuje ve snížené výměře, tj. ode dne porodu do 21. měsíců dítěte v částce 7 600 korun a poté až do 4 let dítěte v částce 3 800 korun.

Pokud žena z jakéhokoliv důvodu potřebuje zvolit kratší (a tím i vyšší) výměru rodičovského příspěvku, je jedinou možností, aby druhý, pracující rodič, odešel ve svém zaměstnání alespoň na pár dnů na mateřskou dovolenou a čerpal peněžitou pomoc v mateřství. Pak by si tento rodič požádal o rodičovský příspěvek, zvolil variantu jeho čerpání a na matku dítěte jej zpětně převedl. Zvolená varianta rodičovského příspěvku by pak platila i pro ni.

Podpora v nezaměstnanosti po mateřské

I nastávající matky mohou v případě, že přijdou o místo čerpat podporu v nezaměstnanosti. Výše podpory, kterou matky po mateřské a rodičovské dovolené pobírají, je během prvních dvou měsíců stanovena na zhruba 3500 korun měsíčně, po dobu dalších dvou měsíců na 2800 korun a po zbývající měsíc na 2600 korun. Celkem je podpora v nezaměstnanosti vyplácena po dobu 5 měsíců. Částky podpory jsou vypočteny z ukazatele průměrné mzdy.

Vydáno pod