Lyžování v zahraničí bez pojištění? V žádném případě!

Praha – Zahraničí lyžařské areály Čechům nabízí komfort, dobře upravený terén a lyžování bez front. Podle statistik ale Češi při výjezdu do zahraničí zanedbávají pojištění. Každý desátý jede mimo republiku nepojištěný. Lidé spoléhají na členství v Evropské unii, nebo na pojištění, které mají sjednané v rámci platebních karet či jiného balíčku připojištění. To je však většinou nedostačující.

Základní péče, kterou nám zajišťuje členství v EU, zahrnuje jen nezbytné okamžité ošetření. To navíc musí proběhnout ve zdravotních střediscích, která jsou financována z veřejných zdrojů. „Zároveň se na vás vztahují veškeré podmínky, které platí pro místní pacienty. To znamená, že ve většině států je to o velké spoluúčasti,“ upozorňuje Marcela Kotyrová z České asociace pojišťoven. 

Češi spoléhají na evropský zdravotní průkaz nebo na pojištění, které mají sjednané v rámci platebních karet nebo jiného balíčku připojištění. „Stále se setkáváme s tím, že jsou lidé nedostatečně pojištěni, mají nízký limit pojistného plnění, nebo se pojištění nevztahuje na zimní sporty,“ říká Kotyrová. 

V zimě hlásí pojišťovny zejména zlomeniny končetin, poranění kloubů a páteře a otřesy mozku. V poslední době se nedovoluje vyjet dětem bez přilby a úrazy hlavy u nich skutečně klesají. U dospělých to bohužel neplatí. Částky za ošetření se pohybují poměrně vysoko. Při poranění končetiny stojí ambulantní ošetření přibližně 500 euro. Transport z místa nehody sanitkou se pohybuje ve stovkách eur, vrtulníkem se do nemocnice proletíte za 20 000 euro.

Náklady na léčbu ve státech, kde Češi lyžují nejraději:

 • Itálie – stoprocentní spoluúčast na léky
 • Rakousko – 15 euro denně za hospitalizaci
 • Francie – 16 euro denně za hospitalizaci plus 20 procent z celkových nákladů

Nezapomeňte na pojištění odpovědnosti

Pojištění léčebných výloh znamená, že jsou pojištěnci uhrazeny náklady spojené se zdravotní péčí, transportem z místa nehody do zdravotního zařízení a doprava do vlasti. Kotyrová ale doporučuje takové pojištění spojit s pojištěním odpovědnosti za škody, které člověk hradí, pokud někomu způsobí škodu. V zimě totiž takové škody dosahují několikanásobně vyšších hodnot než v letním období. Například rakouští statistici tvrdí, že v zimní sezóně dojde v zemi až k 70 tisícům úrazů, které vyžadují nemocniční ošetření a hospitalizaci. Desetina z toho je způsobena srážkou s jiným lyžařem. Jde tedy o incidenty, ze kterých se nárokují odpovědnostní škody.

Rozhovor s Marcelou Kotyrovou (zdroj: ČT24)

Pár korun za pojištění versus statisíce za způsobenou škodu

V případě, že plánujete provozovat rizikový sport – freestylové lyžování a podobně, je na to při sjednání pojištění potřeba upozornit a připojistit se, aby byl limit pojistného plnění dostatečně vysoký a škody byly potom uhrazeny. Je potřeba si dát pozor na to, aby bylo pojištění v dostatečném rozsahu. Limit pojistného krytí na léčebné výlohy – vyšetření, transporty, léky, na ty hory je dobré nastavit alespoň na 3 miliony korun. Na den to stojí cca 70 korun.

Jak se chovat na sjezdovce

Mezinárodní lyžařská federace vytvořila desatero pravidel FIS, popisující normy chování na sjezdovkách. Nejedná se o závazná právní pravidla, nicméně při řešení pojistné události k nim pojišťovny přihlíží.

 1. Brát ohled na ostatní - Každý lyžař a snowboardista se musí chovat tak, aby neohrožoval a nepoškozoval někoho jiného.
 2. Ovládání rychlosti a způsobu jízdy - Každý musí jet s dostatečnou vzdáleností od ostatních (na dohled). Musí přizpůsobit svou rychlost a způsob jízdy svým schopnostem a také terénu, sněhovým a povětrnostním podmínkám i hustotě provozu.
 3. Volba jízdní stopy - Lyžař a snowboardista přijíždějící zezadu musí zvolit svou jízdní stopu tak, aby neohrožoval člověka jedoucího před ním.
 4. Předjíždění - Předjíždět se smí ze shora anebo ze zdola, zprava anebo zleva, avšak vždy jen s takovou vzdáleností, která ponechává předjížděnému dostatečný prostor pro všechny jeho pohyby.
 5. Najíždění na sjezdovku, pokračování v jízdě dolů a po svahu nahoru - Každý, kdo chce najet na lyžařskou sjezdovku, nebo se po zastavení opět rozjet dolů anebo se pohybovat svahem nahoru, se musí ve směru nahoru i dolů ujistit, že to může učinit bez dalšího ohrožení / nebezpečí jak pro sebe, tak i ostatní.
 6. Zastavení - Každý lyžař a snowboardista musí zabránit tomu, aby se v jiných než nouzových stavech zdržoval na úzkých anebo nepřehledných místech sjezdovky. Člověk, který upadl, musí takové místo co možná nejrychleji opustit.
 7. Výstup a sestup - Člověk, který vystupuje nahoru anebo který sestupuje dolů pěšky, musí používat okraj sjezdovky.
 8. Dbát na značky a na znamení - Každý musí dbát na značení a na signalizaci.
 9. Poskytování pomoci - Při nehodách je každý lyžař a snowboardista povinen poskytnout pomoc.
 10. Povinnost prokázat se - Každý lyžař a snowboardista, nehledě na to, zda je svědek nebo osoba zúčastněná, zda je odpovědný či ne, musí uvést v případě nehody své osobní údaje.

Pojistit se ale mohou Češi i v rámci lyžování na tuzemských sjezdovkách. Nejvhodnější je úrazové pojištění, které hradí trvalé následky, případně smrt. Většina lidí má tento typ pojištění sjednán alespoň pro svoje děti. Ochrana platí celý rok, nárůst v zimních měsících prý asociace pojišťoven nepozoruje. Běžné zdravotní pojištění je potom hrazeno v rámci státního zdravotního systému.