Lidé považují starobní důchody za příliš nízké

Praha - Starobní důchody jsou moc nízké. To si myslí téměř čtyři pětiny dotázaných v průzkumu agentury STEM, kterého se zúčastnilo 1256 lidí. Zároveň se respondenti domnívají, že současný důchodový systém neumožňuje prožít důstojné stáří. Více než dvě třetiny si myslí, že průměrný starobní důchod nestačí k pokrytí základních potřeb penzistů.

Nespokojenost s výší důchodů se přesto letos poprvé od roku 2002 mírně snížila. K důchodům a systému důchodového zabezpečení jsou nejkritičtější stoupenci ČSSD a KSČM. Starobní důchody považuje za velmi nízké 88 procent důchodců a stejný podíl se domnívá, že dnešní systém důchodového zabezpečení je překážkou důstojného stáří.

Nespokojenost s důchody však převládá i u lidí mladších. Ženy jsou k důchodu a důchodovému systému kritičtější, o nepřiměřenosti důchodů je přesvědčeno 81 procent žen oproti 74 procentům mužů. Podle agentury jsou důvodem nižší důchody žen a pravděpodobně i jejich silnější sociální cítění.

Na výši důchodů si také více stěžují lidé, jejichž materiální situace není dobrá. O tom, že důchodový systém umožňuje seniorům důstojné stáří, pochybuje 86 procent z nich. Mezi lidmi dobře situovanými tento podíl činí jen 68 procent. Průměrná výše důchodů od ledna dosahuje téměř 10 tisíc korun. Výše základní výměry důchodů činí 2500 korun. Hrubá nominální mzda v posledním čtvrtletí loňského roku dosáhla 25 381 korun.