Lhůta pro nabídky v ekologické zakázce za 100 miliard se prodlužuje

Praha  - Ministerstvo financí (MF) prodloužilo o dvacet dní na 2. listopad lhůtu pro podání nabídek v tendru na obří státní zakázku na odstranění ekologických škod v hodnotě přes 100 miliard korun. V tendru, který je jedním z největších za existence ČR, pokračují tři firmy z původních šesti. Důvodem rozhodnutí je to, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dosud nevydal rozhodnutí týkající se návrhů vyloučených zájemců na přezkum rozhodnutí zadavatele o jejich vyloučení ze zadávacího řízení. „Na základě vyjádření ÚOHS předpokládáme, že do konce října tato rozhodnutí vydá,“ uvedl mluvčí MF Ondřej Jakob.

MF lhůtu pro podání nabídek prodloužilo již podruhé, v červenci ji posunulo z 13. srpna na 13. října. Po předložení nabídek zpracuje MF materiál pro vládu. Ta následně rozhodne, zda bude smlouva s vítězem uzavřena, nebo ne. Po předložení nabídek má ministr financí 90 dnů na rozhodnutí a předložení materiálu vládě. Do druhého kola tendru postoupily firmy Geosan Group, Marius Pedersen Engineering a společnost Environmental Services. Ve druhém kole už bude rozhodovat pouze cena, kterou uchazeči státu nabídnou.

Jednou velkou zakázkou se podle ministerstva zkrátí doba, která je potřebná na odstranění škod, a zároveň se zajistí horní mez nákladů. Stát by prý vítězi veřejné soutěže na odstranění ekologických škod mohl platit do sedmi miliard korun ročně, první splátka by byla po třech letech. Ministerstvo si chce rovněž v případné smlouvě vyhradit právo rozložit platby za uskutečněné sanace do více let s tím, že hodnota peněz by zůstala zachována díky inflační doložce.

Tendr kritizovala Transparency International kvůli riziku korupce

Pokud by se ekologické škody odstraňovaly zadáváním jednotlivých zakázek, nestihl by stát podle ministerstva do roku 2015 dostát svým závazkům. Stát přitom vlastníkům zamořených území přislíbil, že jim odstranění ekologických škod zaplatí. Závazek je právně vymahatelný a při jeho nesplnění mohou hrozit i žaloby nebo arbitráže.

Kritici soutěže ovšem tvrdí, že tendr může připravit státní kasu o desítky miliard. Tendr kritizovala i organizace Transparency International kvůli riziku korupce. S kritikou se připojila Hospodářská komora. Ta tvrdí, že ve více menších soutěžích by měly šanci uspět i menší tuzemské firmy.

Vydáno pod