Lesy ČR neví, kolik mají účtovat firmám za dřevo

Hradec Králové - Státní podnik Lesy České republiky (LČR) neví, jaké ceny dříví by měl fakturovat svým smluvním partnerům. Český statistický úřad totiž dosud nezveřejnil index cen surového dříví za první čtvrtletí, přičemž právě podle indexu se má měnit cena dříví od státních lesů. Lesům ČR kvůli tomu údajně hrozí významný propad příjmů.

Český statistický úřad nezveřejnění indexu cen dřeva na svém webu zdůvodnil tím, že se výrazně změnila struktura respondentů. Průměrné ceny za 4. čtvrtletí 2010 a 1. čtvrtletí 2011 tak údajně nejsou plně srovnatelné. Index cen hodlá úřad spočítat až pro 2. čtvrtletí 2011, přičemž základem bude hodnota 1. čtvrtletí. Úřad zároveň připomněl, že struktura respondentů se změnila právě kvůli tendru Lesů ČR. Změnou je, že Lesy ČR, až na pět lesních závodů, již nevykazují ceny surového dříví dle stávající metodiky. Seznam respondentů pak statistický úřad rozšířil o nové subjekty.

Svatopluk Sýkora, generální ředitel LČR:

„Ekonomický dopad nevyhlášení indexu cen surového dříví za 1. čtvrtletí je pro Lesy ČR negativní. Máme významné pochybnosti o tom, zda je nezveřejnění indexu v souladu se zákonem o státní statistické službě.“

Lesy ČR tvrdí, že pro nevyhlášení indexu úřad nemá důvod. Podnik tlačí na to, aby úřad vyhlásil index za první čtvrtletí v co nejkratší době tak, aby mohl přistoupit k reálnému ocenění dříví dodaného svým smluvním partnerům. Porušení předpokládané kontinuity publikování statistických zjištění podle státního podniku prý může vést k destabilizaci trhu se dřevem. O změně struktury respondentů úřad podle státních lesů věděl s dostatečným předstihem, mohl prý změny metody výpočtu indexace předvídat.

Lesnické firmy v loňské soutěži na lesnické práce pro letošní rok nabídly ceny dřeva, které se jim v průběhu trvání smlouvy upravují cenovým indexem vydávaným právě Českým statistickým úřadem. Indexy mají každé čtvrtletí zohledňovat pohyb cen dřeva na trhu. Tento výpočet ceny je zakotven ve smlouvě státního podniku s firmami.