Krizi již pocítila pětina Čechů

Praha - Současná ekonomická krize zasáhla již pětinu Čechů. Ukázal to březnový průzkum společnosti Factum Invenio, podle kterého projevy krize častěji pocítily domácnosti s nižšími příjmy a lidé nad šedesát let. Více než polovina domácností dopad krize ještě očekává, obavy z krize si naopak nepřipouští necelá čtvrtina lidí.

V souvislosti s krizí mají lidé obavu z neschopnosti udržet si stávající životní úroveň. Sedm procent populace uvedlo, že se jejich životní úroveň již snížila a dalších 53 procent lidí se obává, že si stávající životní úroveň nebudou schopni zachovat. Obavy o udržení životní úrovně rostou se snižujícím se příjmem domácnosti a úrovní dosaženého vzdělání.

Dvě pětiny domácností se obávají, že nebudou schopny spořit a investovat tolik, jako byly doposud zvyklé, a téměř shodné procento lidí má strach ze ztráty úspor. Přibližně třetina domácností se obává snížení mzdy, ztráty zaměstnání, neschopnosti platit pravidelné platby za energie a výdaje za léky a zdravotní péči.

Tři pětiny domácností již omezily, případně plánují omezit své výdaje. Omezení se nejčastěji týká domácností s příjmy do 25 tisíc korun a lidí nad 60 let. Nejčastěji lidé redukovali výdaje za oděvy, obuv, za návštěvy restaurací, kaváren či klubů a také útraty za potraviny. V případě zhoršení finanční situace domácnosti plánují snížit také výdaje za dovolenou a telekomunikační služby a internet.

Průzkumu společnosti Factum Invenio se začátkem března zúčastnil reprezentativní vzorek 972 obyvatel ČR starších 15 let.

Vydáno pod