Korupce? Proč ne? Je přece krize, myslí si lidé

Praha - Hospodářská krize mění to, jak lidé vnímají korupci. Přijetí či nabídnutí úplatku považují podnikatelé i zaměstnanci mnohem častěji za ospravedlnitelný prostředek pro záchranu firmy, získání zakázek či udržení míst. Vyplývá to ze studie, kterou dnes zveřejnila poradenská firma Ernst & Young. Z 22 zemí je Česko spolu s Řeckem a Tureckem k úplatkům nejtolerantnější.

Pro pětinu dotázaných jsou úplatky ospravedlnitelné v případě, že pomohou udržet zakázky a zachránit podnik. Zhruba stejný podíl lidí by pro záchranu firmy toleroval velkorysé dary, 19 procent pozvání na zábavné akce či dovolené a osm procent neúměrně vysoké náklady na reprezentaci.

Za změnami v postoji ke korupci nestojí podle Ernst & Young nikdo jiný než hospodářská krize. „Strach o pracovní místo hraje velkou roli, zvyšuje totiž tlak na pracovníky i na management a pod tímto tlakem budou také spíš přístupni nějakému uplácení,“ upozornil Markus Lohmeier,vedoucí oddělení investigativních služeb a řešení sporů společnosti Ernst&Young.

David Ondráčka, ředitel Transparency International:

„Dělali jsme průzkum mezi podnikateli, který ukázal zajímavý výsledek, že rozlišují korupci na dobrou a špatnou. Ta dobrá je ta, která přináší firmě zisk, špatná je ta, která ten zisk nepřináší.“

Čechům úplatky moc nevadí

Podstrčení obálky neodsuzuje v průměru zhruba čtvrtina všech Evropanů. Za omluvitelné ho v době krize považuje 43 procent Čechů. Například ve Španělsku je to 38 procent lidí a v Rusku 44. Naopak v Británii korupce nevadila jen 14 procentům dotázaných, v Německu čtvrtině. Poskytování darů k získání přízně či zakázek by pochopila třetina Čechů, polovina Turků, pětina Španělů a Němců či 15 procent Britů. Studie tak ukázala, že tolerance je vyšší v zemích na jihu a východě Evropy.

Důvodem větší tolerance ke korupčnímu chování i náchylnosti k němu jsou obavy o přežití firem a o zaměstnání. Důležitou roli hraje také loajalita zaměstnanců k zaměstnavateli. Češi ve srovnání se zbytkem Evropy stále nejsou ochotni donášet na svého zaměstnavatele, který se dopustil korupce. Celou polovinu případů úplatkářství se přitom podaří odhalit díky anonymním udáním.

Korupce bude přibývat

Zhruba 55 procent dotázaných ve všech státech se kvůli pokračující krizi domnívá, že v příštích letech hospodářské kriminality ještě výrazně přibude. V Česku má tento názor 40 procent lidí, tedy stejně jako v sousedním Rakousku. Nejvíc jsou o přibývání korupce přesvědčeni Řekové. Zhoršení situace v příštích letech očekává 76 procent z nich.