Kompetence finančního arbitra se možná rozšíří

Praha - Pokud poslanci schválí nový zákon, už od poloviny příštího roku by finanční arbitr mohl mít rozšířené kompetence. Spory kolem spotřebitelských úvěrů by tak nemuseli řešit jenom soudci nebo rozhodci. Právě na půjčky si u něj lidé stěžují nejvíc už teď, ale zatím s nimi nemohl nic dělat. Pravomoc finančního arbitra by se mohla do budoucna rozšířit o řešení sporů v oblasti hypoték nebo pojišťovnictví, s čímž počítají některé návrhy na půdě Evropské unie.

Arbitr František Klufa má za sebou polovinu ze šestiletého funkčního období. A za tu dobu se na něj s prosbou o pomoc obrátilo skoro 2 200 lidí. „Změna legislativy zvýší počet podnětů. Letos čekáme kolem 1 100 podnětů a příští rok jejich nárůst na zhruba 1 800,“ uvedl Klufa. V současné době arbitr může řešit jen spory mezi klientem a finanční institucí ohledně převodů peněz a využívání elektronických platebních prostředků. Od července by měl řešit i spory týkající se spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování.

Finanční arbitr obdržel od spotřebitelů 822 podnětů, meziročně o zhruba devět procent více. O zahájení řízení rozhodl arbitr pouze ve 135 případech, z toho 94 z nich označil za oprávněné a 41 za neoprávněné. „My jsme řešili spor ve výši 2,60, ale taky řešíme spor ve výši 6,5 milionů korun. A průměrný spor byl za minulý rok 127 100 korun,“ doplnil Klufa.

Reportáž Michala Keborta a rozhovor s Františkem Klufou (zdroj: ČT24)

Nejvíc problémů mají lidé s úvěry. Loni se jich týkal každý devátý podnět. V těsném závěsu pak následují platební transakce nebo zneužití karet v bankomatech i obchodech. Jenomže právě s největší skupinou, tedy s půjčkami, má arbitr problém. Jejich řešení mu nepřísluší. Změnit by se to mělo od prvního července. „Já jsem zatím nezaregistroval žádné informace, že by ten zákon neměl být schválen. Ba naopak, ta podpora je poměrně široká a my s tím víceméně počítáme,“ dodal Klufa.

Arbitr by se mohl zabývat také úvěry, které ve smlouvě mají často kritizované rozhodčí doložky, a nahradil by tak rozhodce. Výhody ale jeho kancelář nabízí i oproti běžným soudům. Spor vyřeší většinou dohodou, trvá to dva měsíce a lidé nic neplatí. Kancelář arbitra teď zaměstnává sedm lidí. S připravovanými změnami se toto číslo zdvojnásobí. A další možná přibudou. František Klufa by chtěl totiž do budoucna řešit také hypotéky nebo různá pojištění.

Arbitr bude řešit i spory týkající se splnění zákonných povinností ohledně půjčky nebo investice, tedy například dostatečnou informovanost klienta, obsah smluv, oprávněnost účtování sankce nebo náležitosti reklamy. Naopak arbitr nebude řešit cenu produktů, výši úroků, poplatků a spory, které vyplynou z toho, že klient neplatí finančnímu ústavu.

Na arbitra se mohou občané od ledna 2003 obracet při podezření na ztrátu peněz u peněžních institucí. Podle zákona do kompetencí arbitra naopak nepatří spory například z oblasti hypoték, úvěrů, stavebního spoření nebo spory vzniklé mimo členské státy EU. Na arbitra se klienti obvykle obracejí až poté, co selže jednání s peněžním ústavem. Arbitr zahajuje řízení na návrh klienta. Ten jej může podat písemně formou dopisu, elektronicky na formuláři vypracovaném arbitrem, faxem nebo je možné rovněž podat stížnost přes internetové stránky finančního arbitra. Řízení před arbitrem je zdarma, každý účastník nese své náklady sám.

  • Stížnosti u arbitra autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2368/236768.jpg
  • Počet podnětů u finančního arbitra autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2368/236764.jpg
Vydáno pod