Komise by euro v Česku nepovolila

Brusel - I pokud by Česká republika chtěla podobně jako Slovensko v brzké době přijmout euro, nemohla by tak učinit. Nesplňuje potřebné podmínky, například kritérium cenové stability a směnného kurzu. Vyplývá to z takzvané konvergenční zprávy, kterou dnes zveřejnila Evropská komise. Česko zatím neurčilo, kdy by chtělo společnou evropskou měnu zavést.

Konvergenční zpráva zveřejňovaná zhruba jednou za dva roky hodnotí, nakolik každá země EU, která se zavázala euro přijmout, splňuje patřičné podmínky. Kritéria sledují kromě míry inflace a kurzu ještě deficit rozpočtu veřejných financí, rozsah veřejného dluhu a dlouhodobou úrokovou míru.

„Ve světle hodnocení právní slučitelnosti a plnění konvergenčních kritérií a vzhledem k dalším faktorům se komise domnívá, že Česká republika nesplňuje podmínky pro přijetí eura,“ píše se ve zprávě.

Pokud chce země euro přijmout, musí splňovat všechna kritéria současně. Značný důraz je kladen i na udržitelnost jejich plnění - tedy to, zda má země potenciál, že jim bude schopna dostát i v budoucnu.