Klaus podepsal novelu živnostenského zákona, podnikatelům se uleví

Praha - Prezident Václav Klaus dnes podepsal novelu živnostenského zákona, která by měla podnikatelům ulevit od nadbytečné administrativy. Ruší totiž například povinnost podnikatelů opatřovat každou svoji provozovnu speciálním identifikačním číslem, které se v praxi používalo jen pro úřední statistiku. V účinnost má zákon vstoupit od letošního 1. července. Změny mohou podle vlády ušetřit podnikatelům celkem čtvrt miliardy korun.

Podnikatelé budou mít méně práce při stěhování. Pokud mají místo podnikání na stejné adrese jako bydliště a hodlají to tak zachovat i po přestěhování, stačí jim tento fakt dopředu ohlásit živnostenskému úřadu a už se při stěhování nikdy nemusejí zajímat o nahlašování změny adresy místa podnikání. Živnostenský úřad si adresu sám přepíše.   

Další novinkou je rozšíření služeb centrálních registračních míst. Novela podnikatelům umožní, aby mohli prostřednictvím centrálního registračního místa, neboli živnostenského úřadu, oznámit správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, úřadu práce nebo zdravotní pojišťovně i změnu údajů, kterou již neoznamují přímo živnostenskému úřadu. Služby centrálního registračního místa mají živnostníkům ušetřit podle vlády až 171 milionů korun.

Novela zákona o dluhopisech zpřísňuje podmínky vydávání komunálních dluhopisů

Prezident dnes podepsal i přísnější novelu zákona o dluhopisech. Zpřísnění pravidel pro komunální dluhopisy reaguje podle vlády na vzrůstající zadluženost veřejných rozpočtů a potřebu zajistit udržitelnost veřejných financí. Splatnost komunálních dluhopisů bude smět být nejvýše 15 let.   

Kraje, obce a města budou moci použít peníze získané z dluhopisů pouze na zákonem vymezené účely. Bude to spolufinancování projektů hrazených z fondů EU, odstraňování škod po živelních katastrofách a zejména na účely v působnosti obce nebo kraje, například bydlení, dopravu a školství. Peníze získané z dluhopisů bude muset emitent účtovat na zvláštním účtu tak, aby mohl kdykoli doložit, co s nimi udělal. Toto opatření má zajistit průhlednost využití peněz. 

Karlovarské dluhopisy
Zdroj: ČT24

Podpisu prezidenta se dostalo i vládní protikorupční novele rozpočtových pravidel

Vládní protikorupční novela rozpočtových pravidel počítá s tím, že se dokumenty a další údaje ohledně státních dotací a návratných výpomocí budou zveřejňovat na internetu. Podle vlády by mohla novela ušetřit státu asi 1,8 miliardy korun.   

Pokud bude o dotaci žádat firma, bude muset uvádět seznam lidí a firem, které v ní mají podíl. Bude muset také uvést, v kolika dalších firmách vlastní podíl i velikost tohoto podílu. Zveřejňování dokumentů bude mít i své výjimky, nebude se týkat například vědy a výzkumu, utajovaných informací nebo citlivých údajů.