Klaus dal zelenou novele, která řeší výši nájmů

Praha - Prezident Václav Klaus se podepsal pod novelu občanského zákoníku, která upravuje postup po skončení regulace nájemného, jak dnes potvrdil mluvčí hlavy státu Radim Ochvat. Při sporu nájemníka a majitele činži určí soud. Soudy by měly stanovovat nájemné v místě a čase obvyklé. Ministerstvo pro místní rozvoj k tomu připravuje cenové mapy, část je jich už hotová.

Novela řeší situaci, když se nájemník s majitelem na nájmu nedohodne. Poté může pronajímatel písemně navrhnout zvýšení nájemného. Když s tím obyvatel bytu nebude souhlasit, bude se moci majitel obrátit na soud. Soud by poté měl výši nájemného stanovit.

Zároveň novela omezuje ve schválené verzi přechod nájmu na dědice po smrti nájemníka na dva roky. Během této doby musí nový nájemce vyřešit svou bytovou situaci novou dohodou s pronajímatelem, nebo změnou bydlení. Sociální klauzule ale vyjímá z dvouletého omezení nezletilé a osoby starší 70 let.

Nájemce bude muset hlásit počet lidí v domácnosti a jejich údaje

Nájemci předloha dále mimo jiné stanoví povinnost hlásit počet lidí žijících v bytě a více údajů o nich. Pronajímatel bude mít právo požadovat, aby v bytě žil jen počet osob přiměřený jeho velikosti. Novela prakticky ruší služební byty.

Regulace nájemného skončila s loňským rokem přibližně pro 400 tisíc bytů v Česku. Ve většině krajských měst, velkých městech Středočeského kraje a v Praze to bude k 31. prosinci 2012.

Bydlení
Zdroj: ČT24
Vydáno pod