KKCG a PPF představily vlastní návrh reorganizace Sazky

Praha - K soudu dnes přišly další návrhy na reorganizaci Sazky, tentokrát z pera společností KKCG, Moranda, Siderius Holding a PPF. Podle největších věřitelů loterijní společnosti by měla její přeměna spočívat v restrukturalizaci dluhů, prominutí části dluhů a odkladu splatnosti. Dále by podle tohoto návrhu věřitelské reorganizace měla být prodána část majetku Sazky, vydány akcie, zajištěno financování provozu a změněny stanovy firmy.

Firmy jsou navíc ochotny v případě krátkého překlenutí nedostatku finančních prostředků Sazky poskytnout na provoz Sazky, vyplácení výher a obnovení distribuční sítě vlastní úvěr.

Plány přeměny Sazky již představil i Hušák

K Městskému soudu v Praze doručil v pondělí svůj plán na reorganizaci Sazky její generální ředitel Aleš Hušák a ostravská společnost BQ Investment. Hušák rovněž navrhuje restrukturalizaci dluhů, prominutí jejich části a odklad jejich splatnosti. Podle něj by měla Sazka dále prodat část svého majetku nebo podniku, zajistit financování provozu a provést restrukturalizaci provozu firmy.

Naopak za návrhem společnosti BQ Investment, která má u Sazky pohledávku za více než 883 tisíc korun, se skrývá rozdělení Sazky. Do jednoho podniku by měla být vložena všechna aktiva spojená s provozem hlavní činnosti Sazky a tento podnik by byl oddlužen. Ve druhém podniku by zůstaly všechny závazky a vše, co nesouvisí s hlavní činností Sazky, tedy nemovitosti, pohledávky a jiné investice.

Současně návrh BQ Investment předpokládá vydání dvou emisí akcií. Z první emise by věřitelům náleželo 80 procent akcií a 20 procent nynějším akcionářům. Druhá emise by byla částečně nabídnuta finančním investorům a z výtěžku by se obnovil provoz Sazky. Další část druhé emise by náležela tomu, kdo bude pověřen řízením reorganizace.