Každé páté české dítě je ohroženo chudobou

Praha - Riziko chudoby v Česku číhá na 18 procent dětí. V rodinách neúplných, nebo tam, kde jeden z rodičů nemá zaměstnání, hrozí chudoba už každému druhému dítěti. Zjištění přinesla studie Příjmová chudoba a materiální deprivace dětí v ČR, kterou vypracoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

„Chudoba v českých podmínkách neznamená hlad, nebo že by se děti v otrhaných šatech třásly chladem. Mají ale ztížený přístup ke vzdělání, k počítačům, ztíženou možnost absolvovat dobré školy, využívat zájmové kroužky, rozvíjet intelekt, jezdit s rodiči na dovolenou či se spolužáky do škol v přírodě,“ uvedla analytička Martina Hronová.

Za chudé jsou podle metodiky Eurostatu považovány osoby, jejichž měsíční příjem nedosahuje 60 procent nejčastějšího příjmu v zemi, takzvaného mediánu. Ten je v ČR mezi 16 až 18 tisíci korun hrubého měsíčně.

„Jsme otevřená společnost založená na svobodě jedince a volném trhu. Je ale nutné na tomto volném trhu zajistit všem stejnou startovací čáru,“ upozornil na hlavní nebezpečí rizika chudoby jeden z autorů studie Tomáš Sirovátka.

Česko s 18 procenty chudobou ohrožených dětí se pohybuje v polovině evropského žebříčku s Belgií, Slovenskem a Maďarskem. Nejlépe na tom jsou s devíti až 10 procenty Švédsko, Dánsko a Finsko. Naopak v Polsku je 29 procent chudých dětí a v Itálii, Irsku, Portugalsku a Španělsku 22 procent.

Vydáno pod