Kauza sporného životního pojištění pokračuje. Spolek chce rozšířit žalobu na Českou pojišťovnu kvůli údajným manipulacím

Česká pojišťovna podle spolku Podvedení klienti systémově manipuluje s výplatou odkupného při předčasném ukončení pojistné smlouvy, a navyšuje si tak vlastní příjmy na úkor klientů. Týkat se to má údajně až stovek tisíc smluv o životním pojištění, které byly uzavřeny v letech 2005 až 2013. Spolek proto nyní hodlá rozšířit již existující žalobu na tento finanční ústav. Česká pojišťovna obvinění z manipulace s výplatami odmítá.

Spolek Podvedení klienti už loni podal hromadnou žalobu na Českou pojišťovnu (ČP) kvůli investičnímu pojištění, kdy pojišťovna podle žaloby nedostatečné informovala klienty o nákladech a poplatcích nebo ve smlouvách chyběla pojistná částka. Nyní hodlá existující žalobu dále rozšířit. A to o zákaz, aby u odkupného finanční ústav nadále postupoval tak, že si navyšuje vlastní příjmy na úkor klientů. Odkupné je částka, kterou vyplatí pojišťovna klientovi při předčasném ukončení pojistné smlouvy. 

„Česká pojišťovna svým klientům nejméně od roku 2016 systematicky krátí výplatu plnění. Zjednodušeně řečeno, pokud k datu ukončení smlouvy byla hodnota investičního účtu klienta 100 tisíc korun, Česká pojišťovna se při vyúčtování odkupného tváří, že byla o 15 tisíc nižší, aniž by ovšem klient o této manipulaci dostal od pojišťovny jakoukoli informaci a měl šanci to zjistit,“ uvedl člen výboru spolku Podvedení klienti Jiří Chvojka. Dodal, že uvedené jednání spolek zjistil až z dokumentů, které Česká pojišťovna dodala v rámci sporů s klienty do spisů finančního arbitra.

„Pojistná plnění a další plnění z pojistné smlouvy, zejména odkupné, jsou vždy vyplácena v souladu se zákony, pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami. Každý klient tak dostane vše, na co má na základě podmínek produktu a své smlouvy nárok,“ uvedla mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková.

Buriánková dále uvedla, že o vývoji odkupného byli klienti řádně informováni. „V modelaci pojištění, kterou obdrželi před sjednáním pojistné smlouvy, bylo jasně číselně vyjádřeno, jaká je plánovaná výše kapitálové hodnoty a odkupného, z čehož jasně vyplývala výše předem stanovaných srážek. Kromě toho si klienti mohli kdykoliv požádat o podrobný výpis, z něhož si mohli ověřit výši odkupného a způsob jeho výpočtu,“ uvedla.

Srážky podle ní zohledňují, že z předčasného ukončení pojištění pro pojišťovnu vyplývají personální, provozní náklady a náklady související s nedodržením předpokládaného investičního horizontu, pro který Česká pojišťovna nakupovala příslušná aktiva.

V případě poplatků u pojistných smluv eviduje spolek zhruba 300 rozhodnutí finančního arbitra ve prospěch klientů. Největší podíl připadá na smlouvy České pojišťovny. Dotčeny jsou ale i další finanční ústavy. Rozhodnutí arbitra podle České pojišťovny ale nezakládá plošnou neplatnost smluv. Soudy se k případům zatím stavějí různě a podle mluvčí Buriánkové již existuje několik rozsudků, které platnost smluv potvrzují.

Česká národní banka, na kterou jeden z klientů pojišťoven loni také podal žalobu, již dříve sdělila, že jedná v rámci své činnosti v mezích zákonných pravomocí, do kterých nespadá posuzování platnosti smluvního ujednání mezi pojišťovnami a jednotlivými klienty. Česká asociace pojišťoven již dříve uvedla, že považuje zpětné zpochybňování právoplatně uzavřených smluv za účelové.

„Jestliže ČNB až dosud bagatelizovala problém neplatných pojistných smluv České pojišťovny, zde má čítankový příklad systémového okrádání klientů. Počet smluv ve kmeni České pojišťovny se každoročně snižuje o zhruba sto tisíc, téměř jistě jde o miliardy. Očekáváme tedy razantní akci ČNB,“ uvedl Chvojka.

Advokát Viktor Rossmann, který žalobu jménem spolku Podvedení klienti podal, v úterý uvedl, že Českou pojišťovnu již v předžalobní výzvě spolek požádal, aby se uvedených kroků zdržela. „A jsme připraveni rozšířit žalobu o ochraně práv porušených nekalosoutěžním jednáním, prostřednictvím které jsme již napadli neoprávněně účtované poplatky,“ uvedl Rossmann.

Pojišťovny loni vybraly na pojistném 129,3 miliardy korun, což je meziročně o 4,8 procenta více. Životní pojištění stouplo o 0,6 procenta, neživotní pojištění o 7,2 procenta. Zároveň ale u životního pojištění stále klesá počet aktivních pojistných smluv. Koncem loňského roku jich bylo 5,29 milionu, ve srovnání s rokem 2017 o 89 tisíc méně.

Počet nově uzavíraných smluv běžně placeného životního pojištění se meziročně výrazně nezměnil, když v roce 2018 klienti uzavřeli 523 tisíc nových smluv s pojistným 5,56 miliardy korun.