Kaderka: Nejde o konkurenci ČSTV, chceme peníze pro sport

Praha - Krize loterijní společnosti Sazka a poněkud neakční postoj Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV) má nadále velkou odezvu po celém sportovním hnutí. Jedním z výstupů událostí posledních týdnů je pokus o založení nové sportovní asociace, za kterým stojí předseda tenisového svazu a velký kritik fungování ČSTV Ivo Kaderka. Svůj projekt Asociace českých sportovních svazů přišel představit Kaderka do studia České televize spolu s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Josefem Dobešem.

Ivo Kaderka ve své iniciativě počítá s výraznou rolí státu a oceňuje zapojení ministra školství. „Musím panu ministrovi složit poklonu, protože za čtrnáct let ve funkci předsedy tenisového svazu jsem neviděl ministra, který by se s takovou vehemencí zajímal o sportovce. Zvláště v situaci, která teď nastala, kdy je podpora státu to jediné, s čím můžeme momentálně počítat,“ hodnotí Kaderka.

Dobeš doufá, že nová asociace sportovních svazů bude lepším partnerem než ČSTV, ve který už ministr nemá důvěru. „Ztratil jsem trpělivost někdy v prosinci, kdy všichni viděli, k jaké se schyluje krizi, a já jsem ze strany vedení ČSTV slyšel jen, že je všechno v pořádku. A generální ředitel Sazky tvrdil, že je vše pod kontrolou. To byla ta věc, která mě nejvíc dráždila a která mě vyprovokovala k jednoznačnému prohlášení, co si o situaci myslím a co by bylo třeba dělat,“ objasňuje Dobeš.

Téma pro hosty (Na slovíčko)

Josef Dobeš:

„Jsem rád, že jsou tu emancipované svazy. Věřím, že jsou tu lidé, kteří dokážou sport podržet a přispět k jeho záchraně.“

Asociace českých sportovních svazů by měla být beznákladová a s naprosto minimálním úřednickým aparátem. Zároveň Kaderka odmítá, že by asociace sloužila pouze velkým sportovním svazům. „Chceme se dohodnout se státem, že peníze bude posílat rovnou svazům, nikoliv organizaci. A protože víme, jaká je situace, chceme nabídnout menším svazům jakýsi fond koheze a solidarity, do kterého budou právě velké svazy přispívat částí svých peněz,“ vysvětluje.

Podle Dobeše by mělo jít 70 procent z částky pro jednotlivé svazy mládeži a pouze 30 procent svazu jako celku. Finančních úniků a obcházení předpisů se nebojí. „Jsou nadefinovány cíle, na které bude ministerstvo financí peníze posílat. Existuje asi devět víceméně represivních kritérií, na co se finance od státu nesmějí použít, jinak ale necháváme jednotlivým svazům volnost v nakládání s prostředky. Mantinely jsou tedy nastaveny jasně, vždy půjde účelová dotace na určitou věc a vše bude kontrolovat finanční úřad,“ představuje koncepci Dobeš.

Vydáno pod