Jednání WTO směřují ke krachu

Ženeva - Jednání Světové obchodní organizace (WTO), která od pondělí probíhají v Ženevě, se chýlí ke svému závěru a zdá se, že podobně jako v mnoha předchozích případech skončí bez hmatatelného výsledku. Rozdílný postoj vyspělých zemí na jedné a rozvojového světa na druhé straně ve věci další liberalizace světového obchodu se stále více jeví jako nepřekonatelný.

„Zatím se zdá, že jednání spějí spíše ke krachu. Rozpor mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi je příliš veliký. Pokud se nepodaří to, co říkal Pascal Lamy (generální ředitel WTO), že všichni musí ustoupit, tak ta jednání zřejmě nedopadnou dobře,“ řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Tlapa, který se konference účastní za Českou republiku.

Jádro sporů o liberalizaci světového obchodu je v problematice subvencí zemědělcům ve vyspělých státech a protekcionismu rozvojových trhů. Zatímco rozvojové země požadují po Evropské unii, Spojených státech a Japonsku, aby přestaly dotovat své farmáře, zaznívá z druhé strany barikády kritika na účet chudých afrických, asijských a latinskoamerických států za bariéry, kterými chrání své trhy s průmyslovými výrobky.

Ve snaze dospět v průběhu jednání k dohodě nabídly Spojené státy ústupek, když oznámily, že jsou připraveny snížit strop pro zemědělské dotace z dnešních 16,4 na 15 miliard dolarů (216,7 miliardy korun). Tento krok USA podmínily otevřením trhů pro průmyslové zboží ze strany Brazílie, Číny a Indie a dalších obchodních partnerů. Země zápasící s vysokými cenami potravin a pohonných hmot však k ústupkům připraveny nejsou.

Současná ministerská konference v Ženevě je součástí takzvaného katarského kola jednání WTO. To začalo v roce 2001 v katarské metropoli Dohá. Jeho konec se tehdy předpokládal do konce roku 2004, po sedmi letech je však výsledná dohoda odstraňující některé překážky v mezinárodním obchodě stále v nedohlednu.