Jak vysoké bývají alimenty? Jak je vymáhat?

Praha - Co dělat, když druhý rodič neplatí alimenty na dítě? Tuto otázku řeší velká část matek nebo otců, kteří po rozvodu, nebo rozchodu vychovávají dítě, aniž by žili se svým bývalým druhem. Často se tím člověk dostává do těžko řešitelné a emociálně vyhraněné situace. Zodpovězme si několik zásadních otázek. Vymoci alimenty přitom mnohdy nabývá nijak jednoduché. Pojďme si proto zodpovědět alespoň ty nejzásadnější otázky týkající se alimentů.

V České republice neplatí žádný přesný přepočet, na základě kterého by platila rovnice XY příjmu = XY výše alimentů. Vždy záleží na konkrétním soudci, jak zhodnotí konkrétní situaci. Soudci přitom pomáhají tabulky ministerstva spravedlnosti. Výše alimentů se obvykle pohybuje od 9 do 24 procent příjmu rodiče, který má povinnost platit alimenty. Výše alimentů se pak odvíjí od věku dítěte.

Z jaké částky se vypočtou alimenty, když rodič dítěte neuvede nebo zatajuje své příjmy?

Alimenty (zdroj: ČT24)

Jestliže rodič nechce sdělit výši svých příjmů, může soudce stanovit výši alimentů tak, jakoby předpokládal, že rodič má příjem 15ti násobku životního minima, tj. při dnešní jeho výši téměř 50 tisíc korun. Rodič by tak měl se soudem spolupracovat.

Co dělat, když rodič, který má platit alimenty, je ve vězení za zanedbání povinné výživy?

Jednak pokud rodič neplatil alimenty již před nástupem do vězení, dluh s nástupem do věznice nezaniká. Odsouzenému bude ze mzdy srážena jistá částky, a to tehdy, když mu je pracovat v době, kterou tráví ve vězení. Pokud je rodič odsouzen za shora zmínění delikt, nabíhá mu i při pobytu ve vězení nutnost placení výživného v neztenčené částce, nesvědčí-li jiné okolnosti jinak. Tyto okolnosti musí dotyčný rodič prokázat.

Co dělat, když rodič neplatí soudem vyměřené alimenty, když vím, že peníze má?

Na tuto základní otázku je odpověď v zásadě dvojí: výkon rozhodnutí (exekuce) nejčastěji se děje formou srážek ze mzdy zaměstnavatelem, nebo trestní oznámení na dotyčného za zanedbání povinné výživy dítěte (když neplatí po dobu šesti po sobě jdoucích měsíců) – v případě hrozby trestu odnětí svobody třeba dlužnou částku uhradí. Nic jiného není přípustné. Na začátku ale samozřejmě doporučujeme, pokud je možné, dohodnout se s neplatícím rodičem – může být ve složité finanční situaci atd. Měli bychom proto vždy začínat pokusem o dohodu.

Co dělat, když přijdu o práci a nemohu platit alimenty v předepsané výši?

V žádném případě nesnižujte svévolně předepsané alimenty – snížit částku může pouze soud. Žádost o snížení podejte na místně příslušný okresní soud (dle bydliště dítěte). Soudy rozhodují o tomto rychle, nic se nebude protahovat. Pravděpodobně na základě změněné situace dojde ke snížení alimentů. Na straně druhé: druhý rodič se může snažit prokázat, že se o nalezení zaměstnání dostatečně nesnažíte, zatajujete příjem (tj. pracujete tzv. na černo atd.). V těchto případech záleží na vztazích s bývalým druhem/družkou. Pokud to proto jen trochu jde, domluvte se s bývalým partnerem, stejně tak, když  chcete snížit alimenty ještě před rozhodnutím soudu, musíte se domluvit s druhým rodičem dítěte – jiné cesty není.

Vydáno pod