Jak stávka ovlivní ekonomiku? Omezeně, soudí analytici

Praha – Pondělní stávka v dopravě způsobí českému hospodářství škodu v jednotkách miliard korun a podle ekonomických analytiků bude mít v celoročním vyjádření jen omezený dopad na hrubý domácí produkt. Výrazná škoda ve výši 10 až 15 miliard korun by nastala pouze v případě, že by stávka hospodářství zcela ochromila. Takový scénář je ovšem podle oslovených odborníků nepravděpodobný.

„Pokud budeme počítat pouze se ztrátami v dopravě, potom nabízí horní hranici ztrát údaj, že denně vzniká v dopravě hrubá přidaná hodnota za 1,5 miliardy korun. Ani zde nejspíše nedojde ke stoprocentnímu zastavení všech dopravních služeb. Nicméně blokování dopravních komunikací přinese škody v jiných oblastech - lidé se nemusí dostat do práce včas nebo vůbec, naruší se dodávky surovin, materiálů a dílů do výrobních firem,“ uvedl hlavní ekonom Patria Finance David Marek. Celkový dopad na letošní HDP by měl být podle něj limitovaný a prakticky nebude ve statistikách postřehnutelný.

Pokud by se ovšem celá česká ekonomika na jeden den úplně zastavila, stálo by to podle Marka přibližně 15 miliard korun. „V takové hodnotě vzniká každý den HDP v české ekonomice. Samozřejmě že v realitě by to bylo méně, neboť vždy někdo bude muset pracovat,“ dodal.

Brožka: Stávka může naopak zvýšit spotřebu jiných služeb

Pondělní stávkou odbory protestují proti vládním reformám. Podle předáků začne ve 03:00. Zastavit by se měla městská doprava v Praze, Brně a dalších městech. Jezdit by neměly vlaky v celé ČR, a to do 16:00. V metropoli a na hlavních silnicích by měly být blokády.

Podle analytika UniCredit Bank Pavla Sobíška se za jeden pracovní den v Česku vytvoří hodnoty za zhruba deset miliard korun. „Pokud se polovina pracujících kvůli stávce nedostane do práce, nebo budou mít s dojížděním zásadní problém, bude činit výpadek přidané hodnoty odhadem dvě až čtyři miliardy korun,“ uvedl Sobíšek. „Z této částky bude zhruba polovina nahrazena v následujících dnech, což ponechává nahrazený výpadek na jedné až dvou miliardách korun,“ dodal. Dva prostávkované dny v dopravě tedy podle něj mohou snížit růst HDP o 0,1 procentního bodu.

Analytik Raiffeisenbank Michal Brožka soudí, že za předpokladu celodenního ochromení pětiny až čtvrtiny hospodářství by ztráta HDP činila přibližně tři miliardy korun. Takový odhad je ale podle něj ze své podstaty velmi zjednodušený. „Řada dodávek bude uskutečněna jindy, snaha dopravit se jinak může vést i ke zvýšené spotřebě jiných zboží a služeb,“ upozornil.

Může se zaměstnavatel proti stávce pojistit?

Jak informoval obchodní ředitel společnosti Marsh Dominik Štros, proti následkům stávky se podnikatel může pojistit, ovšem pouze do chvíle, než dojde k ohlášení jejího přesného data. V tuto chvíli už se jedná o předvídatelný stav, který pojistitelný není.

Obecně se pojištění proti následkům stávky sjednává jako pojištění dodavatelsko-odběratelských řetězců. „V rámci tohoto pojištění jde pojistit škody, které podnikatelskému subjektu způsobí výpadky na straně dodavatelů nebo subjektů, na kterých je jeho činnost přímo závislá, například dopravců. Pokud v důsledku stávky dojde k poškození zásob, i tyto škody lze pojistit v rámci majetkového pojištění,“ informoval Štros.

Podle advokáta Jana Krabce se dá v případě pondělní stávky uvažovat o následném požadavku náhrady škody: „Byť se nedá úplně předvídat, jak by soud v takovém případě rozhodl, tak si myslím, že otázka náhrady škody v takto excesivním blokování dopravních uzlů by mohla přicházet v úvahu.“ Ředitel Asociace občanských poraden Stanislav Skalický doplnil: „Pokud bude požadovat náhradu škody od odborů, tak narazí. Neexistuje zákonná úprava práva na stávku kromě mezinárodních úmluv a Listiny základních práv a svobod. Naděje takto poškozeného člověka je domáhat se náhrady u samotného zaměstnavatele.“

Podle ekonoma Národohospodářské fakulty VŠE Petra Bartoně jsou ale i odhady jedné až dvou miliard škody přemrštěné. „Když si propočítáme HDP na jeden den, tak vyjde zhruba 10 miliard, čili tisíc korun na jednoho člověka. Když mluvíme o jedné až dvou miliardách (škody), říkáme, že by se 20 procent produktů za ten den nevyprodukovalo. To mně přijde absolutně přehnané.“ Podle Bartoně by paradoxně propad HDP kvůli stávce v dopravě mohly vyvážit náročnější alternativy – lidé si vezmou taxíka, nebo do místa dojedou večer předtím a přespí v hotelu.

Ševčík: Stávka je zločinný rozmar odborářské šlechty

Předseda správní rady Liberálního institutu Miroslav Ševčík pak pondělní stávku považuje za vyděračskou a zločinný rozmar „odborářské šlechty“. „Odborářská šlechta, pobírající mnohdy několikanásobky průměrných platů, si buduje pozice tak, aby se zviditelnili a stejně jako jejich předchůdci získali politickou moc,“ uvedl.

Ekonomické ztráty lze podle Ševčíka jen těžko odhadnout. „Bude se však jednat především o znepříjemnění života běžným občanům a jejich buzeraci. Stávka tak může při blokaci dopravy vyvolat mnoho osobních tragédií,“ dodal.

Podle právníka Jana Krabce blokáda není obsahem práva na stávku a jedná se o překročení zákona a ústavního předpisu zaručeného práva. „Pokud stávka představuje excesivní výkon práva nad rámec toho, co zákon umožňuje státním zaměstnancům, a zároveň se jedná třeba o nezákonné shromáždění (…), v takovém případě si myslím, že vzniklá škoda by opravdu mohla znamenat odpovědnost odborových svazů, ale možná i konkrétních účastnících se lidí,“ uvedl Krabec.

Vydáno pod