Jak si zajistit obživu - zaměstnanec, nebo podnikatel?

Třebíč - I když nezaměstnanost v České republice pomalu klesá, stále se některé skupiny obyvatel, mezi nimi například čerství absolventi, potýkají při získávání práce četným problémům. Nejen že se jim obvykle nepodaří nalézt zaměstnání jejich snů, často tápou také v tom, jakou smlouvu s nimi může zaměstnavatel uzavřít, popř. co dělat, když chtějí začít podnikat.

Zaměstnanecký pracovní poměr

V České republice existují v zásadě dvě možnosti, jak si legálně zajišťovat živobytí. Nejčastější z nich je navázání pracovního poměru. V tomto případě může zaměstnanec dostat dva typy smluv - na dobu neurčitou (s možností zkušební doby) a na dobu určitou. O smlouvu na dobu určitou musí písemně požádat zaměstnavatele a nelze se stejným zaměstnavatelem neomezeně opakovat (paragraf 39 Zákoníku práce). V obou případech odvádí zaměstnavatel za pracovníka zálohu na daň z příjmu i zdravotní a sociální pojištění.

Jak začít podnikat?

Druhou možností, jak si zajistit obživu, je vzít svůj osud do vlastních rukou a stát se osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), tedy podnikatelem. V tomto případě by občan měl navštívit svůj místně příslušný (není podmínkou) Živnostenský úřad. Ten funguje jako tzv. centrální registrační místo.

Pracovník úřadu pomůže zájemci o zahájení podnikatelské činnosti vyplnit Jednotný registrační formulář, kterým novopečený podnikatel splní svou registrační povinnost nejen ve vztahu k Živnostenskému úřadu, ale i ve vztahu k finančnímu úřadu, sociální správě, zdravotní pojišťovně či úřadu práce. Vstoupí tím rovněž do systému podnikání a získá za správní poplatek 1 000 korun výpis ze živnostenského rejstříku (dříve živnostenský list). Nemusí se již dokládat bezdlužnost  ani výpis z rejstříku trestů. To si zajistí úřad sám.

Povinnosti osob samostatně výdělečně činných

Na rozdíl od zaměstnanců, za které řadu úkonů obstarává jejich zaměstnavatel, mají podnikatelé množství zákonem stanovených povinností:

  • Vedení daňové evidence za svou podnikatelskou činnost (dříve jednoduché účetnictví, ale máte možnost zvolit účetnictví místo daňové evidence)
  • Podání daňového přiznání kdani zpříjmu fyzických osob za uplynulé zdaňovací období (pravděpodobně za kalendářní rok)
  • Placení zálohy na sociální a zdravotní pojištění alespoň v minimální výši (1596 korun důchodové + zaměstnanost, zdravotní 1 456 korun, 238 korun nemocenské - nepovinně)
  • Do 1 měsíce po podání daňového přiznání podat formulář Přehled o příjmech a výdajích OSVČ na svou zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení
  • Vpřípadě registrace jako plátce DPH podávání daňového přiznání kdani zpřidané hodnoty (pravděpodobně čtvrtletně) a vedení evidence daňových dokladů pro potřeby přiznání k DPH
Vydáno pod