Jak si při mateřské legálně přivydělat?

Praha – Během mateřské a rodičovské dovolené není třeba spoléhat jen na státem vyplácené dávky. Žena i muž, kteří pečují o dítě, si mohou přivydělat. Avšak aby nepřišli o peníze od státu, musí dodržovat určitá pravidla. Poradna portálu ČT24 přináší jejich základní souhrn.

Řada dotazů směřujících do poradny našeho portálu se týká možností přivýdělku na mateřské a rodičovské dovolené. „Můžu na rodičovské pobírat příspěvek od státu a zároveň si přivydělávat, a to třeba u stejného zaměstnavatele, u kterého jsem pracovala před odchodem na mateřskou?“ zní jeden z dotazů.

Práce během mateřské dovolené

Peněžitá pomoc v mateřství (takzvaně mateřská) je příspěvek, který nahrazuje matkám po dobu mateřské dovolené ušlý příjem. Její pobírání nebrání v zajišťování dalších příjmů. Pracovat je možné po skončení 6. týdne od porodu.

„Žena na mateřské dovolené může být zaměstnaná nebo si přivydělávat (podnikat) a výše výdělku není omezena. Pokud by však chtěla pracovat u svého zaměstnavatele, je nutné, aby pracovala na základě jiné pracovní smlouvy než té, ze které jí plyne nárok na mateřskou,“ říká advokátka Markéta Cibulková ze společnosti DLA Piper. Tedy například na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Znamená to tedy, že v průběhu mateřské dovolené nesmí rodič vykonávat tu práci, ze které čerpá mateřskou dovolenou.

„Obdobná pravidla platí i pro OSVČ. Pokud dostává žena mateřskou na základě nemocenského pojištění, které si platila jako OSVČ, nemůže dál pokračovat v té samé samostatné výdělečné činnosti,“ dodává Cibulková. Podnikatelka se ale může nechat někde zaměstnat nebo změnit předmět.

Základní fakta

  • Mateřská dovolená náleží ženě po dobu 28 týdnů při porodu jednoho dítěte. Při porodu více dětí náleží mateřská dovolená v délce 37 týdnů.
  • Mateřskou dovolenou zaměstnankyně nastupuje většinou od začátku šestého týdne před porodem.
  • Výše peněžité pomoci v mateřství činí cca 70 % platu. Výpočet konkrétní částky je možné ověřit na webu ministerstva práce a sociálních věcí.
  • Pokud se žena ihned po skončení mateřské dovolené vrátí do zaměstnání, je zaměstnavatel povinen zařadit ji na její původní práci a pracoviště.
  • Není-li to druhé možné proto, že tato práce odpadla či že pracoviště bylo zrušeno, musí ji zaměstnavatel zařadit na obdobnou pozici v souladu s pracovní smlouvou.

Práce na rodičovské dovolené

Po skončení mateřské dovolené může jeden z rodičů využít tzv. rodičovskou dovolenou a během této dovolené je možné pobírat rodičovský příspěvek (a to až do 4 let věku dítěte). Stejně jako v případě mateřské může rodič pobírat příspěvek a zároveň si přivydělávat. Avšak na rozdíl od mateřské dovolené je možné pracovat u svého zaměstnavatele i kdekoliv jinde s jedinou podmínkou: rodič zajistí celodenní péči o dítě. Je jedno, jestli jde o jesle, školku nebo hlídání dítěte babičkou či chůvou. „Poněkud přísnější omezení tu platí jen u dětí mladších dvou let, které je možné dát do jeslí či školky jen maximálně na dobu 46 hodin měsíčně, aby rodič o příspěvek nepřišel,“ upřesnila Cibulková. U starších dětí žádné omezení není.

Základní fakta

  • Na rodičovskou dovolenou má nárok matka dítěte po skončení mateřské dovolené a otec od narození dítěte (v takovém případě jeho dovolená zahrnuje i období mateřské dovolené).
  • Během mateřské i rodičovské dovolené je možné se prostřídat s partnerem, a to i několikrát. Je možné ji také čerpat současně. Příspěvek ale pobírá v jeden moment jen jeden z rodičů.
  • Celková výše rodičovského příspěvku tvoří 220 000 Kč a rodiče si sami zvolí, jak dlouho příspěvek budou pobírat. Podle toho se upraví jeho výše.
  • Rodičovský příspěvek nesmí tvořit více než 70 % předchozího výdělku a nesmí činit více než 11 500 Kč měsíčně.
  • Po rodičovské dovolené má zaměstnanec nárok na to, aby byl zařazen na místo, které odpovídá jeho pracovní smlouvě.

Podrobné informace a zejména podmínky, kdy je na příspěvky nárok, je možné najít například na stránkách Materskarodicovska.cz nebo na webu ministerstva práce a sociálních věcí. Podmínky pro OSVČ pak naleznete také na webu České správy sociálního zabezpečení.