Inteligentní energetické sítě v Česku? Ano, otázkou je kdy

Praha – Inteligentní sítě jsou zatím v Česku hudbou budoucnosti. Naštěstí to vypadá, že blízké. Jedná se o sítě pro dodávku elektrické energie, které samy komunikují se zákazníkem, samy se řídí a regulují. Využívají také inteligentní elektroměry, které hlídají průtok elektřiny. Tzv. smart grids (inteligentní distribuční sítě elektřiny) umožní lepší řízení a vyšší míru automatizace distribučních sítí. Dále bude pomocí těchto sítí možné masivní napojení distribuovaných zdrojů elektrické energie – například solárních panelů, rychloturbín a podobně. Hlavním přínosem těchto sítí je zejména efektivnější využívání energie.

Smart grids si lze představit jako soustavu prvků, které spolu navzájem interagují. Patří mezi ně třeba chytré elektroměry, které umožňují měřit tok elektrické energie ze sítě ke spotřebiteli a naopak.

Důvodem jejich vzniku jsou vzrůstající požadavky spotřebitelů, kdy lidé neberou elektřinu jen jako hybný motor svých televizních obrazovek a žárovek, ale zajímají se i o pohon elektromobilů a dalších ekologických či úsporných systémů.

Koncept inteligentního domu

Jejich fungování lze objasnit na příkladu tzv. inteligentního domu. Takový model často nese solární panely na střeše, které mají sloužit pro osobní potřeby majitelů domu. Pokud však spotřebiteli nebude tato energie stačit, odebere ji z veřejné sítě. Jestliže bude mít energie přebytek, buď ji bude dále dodávat do sítě (stane se dodavatelem elektrické energie) nebo ji bude moci použít například pro akumulátor svého elektromobilu.

V domácnosti je možné nainstalovat i tzv. chytré elektrospotřebiče, které se spustí na základě specifických impulzů, především pak aktuálního zatížení dané distribuční sítě. „Síť bude sama řídit čas, kdy se třeba zapne pračka,“ uvedl Tomáš Kaisr, konzultant společnosti A. T. Kearney. V případě automobilu je pak možné nastavit, v kolik hodin má být používán.

Zákazník si bude moci sám určit svůj „energetický mix“ a bude sám říkat, kdy chce svoje spotřebiče spouštět a využívat. Tímto způsobem si pak sám reguluje také cenu elektrické energie. 

Rozšířit se mohou i další doplňkové služby. Enerketické firmy budou například po vzoru mobilní operátorů moci nabízet kredity. „Například v rekreačních oblastech zákazník zaplatí elektřinu pouze na deset dní a teprve po zadání nějakého kódu, mu tam skutečně začne elektřina plynout,“ vysvětlil jeden z možných přínosů smart grids mluvčí společnosti E.On Vladimír Vácha.

Jako smart grids se pak označují i systémy, které fungují na vyšší úrovni - měst či aglomerací.

Chytré elektroměry poskytne i ČEZ

V příštím roce chce elektrárenská společnost ČEZ v rámci pilotního projektu osadit 40 tisíc chytrých elektroměřidel v zatím neurčeném kraji. Společnost ČEZ nedávno ukončila první pilotní projekt, v rámci kterého vyzkoušela ve východočeské Dobrušce 2 000 chytrých měřidel. Podle ředitele útvaru rozvoje distribuce Milana Špatenky testoval ČEZ zatím jen technické parametry zařízení bez aktivní účasti zákazníka.

„Všechny přínosy však nebudou hned,“ upřesnil Špatenka. V první fázi budou chytrá elektroměřidla lidem poskytovat pouze detailní údaje o spotřebě. S dalším rozvojem chytrých sítí vzniknou podle Špatenky „chytré domácnosti“, které budou využívat dynamické tarify podobné těm u mobilních operátorů.

Evropská unie si stanovila za cíl osadit do roku 2020 čtyři pětiny elektroměrů chytrými měřidly. Do září 2012 pak mají jednotlivé členské státy předložit své dopadové studie, které posoudí také ekonomickou výhodnost opatření. Samotná instalace měřidel není podle Němečka časově náročná a lze ji zvládnout za tři až osm let. „Italská společnost Enel tak například vyměnila na 30 milionů měřidel během pěti let,“ upřesnil vedoucí odboru strategického rozvoje ČEZ Radim Černý.

  • Chytrý dům zdroj: jcwinnie.biz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/11/1068/106735.png
  • Smart grids zdroj: nazeleno.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/11/1068/106738.jpg
  • Budova společnosti ČEZ autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/10/912.jpg
Vydáno pod