Inflace v Česku zůstává vysoká, stále straší i svět

Praha - Inflace v Česku stále nepolevuje. Oproti předchozímu měsíci ceny v dubnu vzrostly o 0,4 procenta. Za meziměsíčním zvýšením stojí zejména zdražení potravin a nápojů, tabáku, odívání a obuvi, ale také bydlení. V meziročním srovnání si Česká republika mírně polepšila.

Oproti meziměsíčnímu srovnání meziroční růst cenové hladiny mírně zpomalil. Zatímco v březnu Český statistický úřad hovořil o 7,1procentním zvýšení, v dubnu inflace vzrostla o 6,8 procenta.

I přes mírné zbrždění inflačních tlaků bude mít Česká republika zřejmě i nadále problémy s plněním příslušného Maastrichtského kritéria stanoveného pro vstup do eurozóny. Jeho hodnotu převýšila již za 12 měsíců do března 2008, kdy růst cen dosáhl 4,4 procenta. Hranice pro splnění kritéria ale ležela na 3,2 procentech. Pro letošní rok by měla jeho hodnota být na podobné úrovni. Podle prognózy Evropské komise totiž ceny v eurozóně průměrně porostou 3,2procetním tempem.

Inflace potravin je současným celosvětovým jevem, který nejvíce straší rozvinutý svět, ten volá po mezinárodní intervenci. Více v reportáži Davida Borka.  

Vydáno pod