I naplánovaná nevykonaná práce zaslouží odměnu

Třebíč - Práce je jednou z forem realizace v životě, nejvíce lidí tráví v práci pravidelně třetinu dne. Z různých důvodů se ale stává, že zaměstnanci je práce odepřena, buď zcela, tedy po výpovědi, nebo omezeně, částečně, není zaměstnanci opět z různých důvodů po omezenou dobu umožněno vykonávat práci. A co si takový zaměstnanec zaslouží?

Dle zákona náleží zaměstnanci odstupné při ukončení pracovního poměru. Po ukončení pracovního poměru dohodou, je-li tato dohoda vyhotovena písemnou formou a jsou-li v ní uvedeny důvody ukončení pracovního poměru uvedené v §52 písmeno a) až c) má nárok na odstupné ve výši minimálně trojnásobku průměrného výdělku. Odstupné se vyplácí buď v den skončení pracovního poměru, nebo v nejbližším výplatním termínu po skončení pracovního poměru.

Stejně tak není zaměstnanec ponechán bezprizorně ani v případě ze strany zaměstnavatele zrušené již naplánované práce. I tady náleží zaměstnanci náhrada ve výši průměrného platu. Podle § 208, kdy zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodu tzv. jiné překážky na straně zaměstnavatele (nepředpokládá povětrnostní vlivy).