I družstevní byt se dá koupit na hypotéku

Praha - Pořídit si vlastní bydlení není v dnešní době levná záležitost. Nejdražší jsou samozřejmě byty v osobním vlastnictví. O něco levnější alternativou jsou byty ve vlastnictví družstevním. Jejich financování je ale komplikovanější než financování bytů v osobním vlastnictví. Družstevní byt jako takový je totiž majetkem družstva a nelze jej proto dát do zástavy. Přesto na tyto byty úvěr získat lze. A právě o tom, jak si na družstevní byt půjčit, si můžete přečíst v tomto článku. Poradíme také, na co si dát při koupi takovéhoto bydlení pozor.

Úskalí družstevního bytu

Jak bylo řečeno, družstevní byt stejně jakou celý dům, ve kterém se nachází, patří družstvu. Nabyvatel bytu tedy uzavírá s převodcem tzv. smlouvu o převodu práv a povinností v družstvu, kterou musí následně družstvo schválit. Takto se stává členem družstva a je na něj převedeno především právo užívat družstevní byt. Členem družstva může být jen jedna osoba nebo oba manželé. To je další rozdíl oproti bytům v osobním vlastnictví, neboť tyto mohou být v podílovém spoluvlastnictví např. druha a družky.

S členstvím v družstvu jsou spojena nejen práva ale také povinnosti, z nichž hlavní je placení příspěvků do fondu oprav, nákladů na bydlení a zejména tzv. anuity. Před koupí družstevního bytu by se měl zájemce o výši těchto poplatků informovat a od účetního družstva si zjistit výši nesplacené anuity.

Bytová družstva často vznikala tak, že si například od města odkoupila bytové domy a vzala si na ně úvěr. Proto jsou tyto domy často zastaveny a úvěry družstva splácejí právě ze splátek na anuitu jednotlivých členů. Až poté, co je úvěr splacen, je možný převod do osobního vlastnictví. Je dobré si proto také ověřit, zda družstvo tyto závazky plní a zda není zadluženo ještě jinak.

Převod do osobního vlastnictví do jednoho roku

Banky dnes již poskytují hypotéky s obdobnými nebo jen o něco horšími podmínkami i na družstevní byty, u kterých je očekáván převod do osobního vlastnictví do jednoho roku. Bance se pak nabyvatel zaváže, že jí po převodu byt zastaví. Majitelé proto nabízejí byty s převodem do jednoho roku za vyšší částky než ostatní družstevní byty. Přesto může být pořízení takového bytu cenově výhodnější než bytu v osobním vlastnictví, neboť jejich cena není navýšena o částku, kterou by si prodávající počítal za to, že musí zaplatit daň z převodu nemovitosti.

Informaci o tom, že se má byt do roka převádět je nutné ověřit nejlépe u statutárních orgánů družstva. Družstvo které usiluje o převod do roka by už v té době mělo mít zaplaceny všechny závazky a zpracovánu smlouvu o výstavbě.

Převod do osobního vlastnictví později než za jeden rok

Realitní kanceláře v inzerátech o prodeji družstevních bytů mnohdy uvádějí, že byt nelze financovat hypotékou. Není to tak úplně pravda. Banka hypotéku ráda poskytne, pokud nabyvatel ručí jinou nemovitostí. Do zástavy tak může dát svoji vlastní nemovitost nebo i nemovitost např. někoho z rodiny, kdo se za něj svou nemovitostí zaručí. Je možné zastavit jiný byt v osobním vlastnictví, dům nebo i stavební pozemek. Banky jako zástavu neakceptují např. pozemky v nezastavěném území nebo nemovitosti, které nejsou určené k bydlení. Ale pozor, zastavovaná nemovitost musí mít větší hodnotu než je částka, kterou si dotyčný půjčuje. Hypotéku si lze vzít na 70 až 90 procent hodnoty zastavené nemovitosti.

Pro určení hodnoty nemovitosti je nutný znalecký posudek. Některé banky dnes nabízejí i tzv. on-line odhady, které bývají zdarma, nemovitost však často podhodnotí. Znalecký posudek od odhadce, kterého vyšle banka, stojí zhruba  3 až 6 tisíc korun.

Banky nabízejí i jiné formy úvěrů, kterými lze financovat družstevní byty. Jsou to třeba některé úvěry ze stavebního spoření nebo různé půjčky. Nemožnost zastavit nemovitost si však banky kompenzují vyššími úroky, nevýhodnějšími podmínkami nebo tím, že poskytují jen malé částky, ze kterých se rozhodně celý byt nezaplatí. V každém případě se koupě družstevního bytu nejvíce vyplatí těm, kdo na něj mají vlastní prostředky.

Panelové domy
Zdroj: ČT24
Vydáno pod