Hospodářská komora rozjíždí projekt na podporu exportu

Praha - Hospodářská komora společně s ministerstvem průmyslu a obchodu rozjíždí speciální projekt na podporu exportu v českých regionech. V rámci osmi odborných seminářů chce zvýšit povědomí českých podnikatelů a možnostech vývozu a podpořit je na zahraničním trhu. Cílem je informovat české podnikatele o možnostech vývozu do zahraničí, zvýšit konkurenceschopnost malých a středních firem a podpořit je ve snaze prosadit se v zahraničí.

Série osmi seminářů, které pořádá Hospodářská komora, začíná v Karlových Varech. Na nich se zástupci firem třeba dozvědí, jak v exportu správně postupovat, např. při volbě teritoria, výběru a oslovení potenciálních klientů. „Pro dlouhodobé zajištění prosperity je nezbytné, aby se české firmy při vývozu neorientovaly jen na země EU, ale aby se svými výrobky a službami víc zaměřily i na mimoevropské trhy,“ říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

Firmy by měly své služby a výrobky vyvážet třeba do Číny, Indie, Argentiny, Brazílie nebo Ruska. Víc než 80 procent českých produktů totiž stále míří jenom do Evropy. Podle ministra Martina Kocourka je taky důležité soustředit se na výrobky s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou nanotechnologie, informační technologie nebo potravinářství. Ministerstvo průmyslu už proto připravuje Strategii konkurenceschopnosti České republiky a novou Exportní strategii, které mají pomoci českým podnikatelům pomoct uplatnit se v cizině.

Projekt Hospodářské komory na podporu exportu (zdroj: ČT24)