Hlavním tématem konference jsou patenty v době krize

Praha - Vynálezy a patenty, ochranné známky, průmyslové vzory, to vše se skrývá pod pojmem průmyslové vlastnictví. Jak patentový systém v Evropě ovlivňuje ekonomická krize, je jedním z témat Mezinárodní konference o ochraně duševních práv v Evropě, která dnes začíná v Praze. Konferenci zahájí šéfka Evropského patentového úřadu Allison Brimelow. Na programu setkání je také budoucí jednotný evropský patentový systém. Jeho účelem by bylo snižování komplikovanosti přihlašování patentů v rámci jednotného trhu, a tím pádem snížení příslušných nákladů.

Josef Dvornák z Úřadu průmyslového vlastnictví v České televizi prozradil, že přípravou akce ohledně patentů se jeho úřad zabýval dlouhou dobu. Neočekával však, že jedním z hlavních témat bude právě dopad probíhající ekonomické krize. Dále dodal, že jedním ze středobodů konference bude také diskuse ohledně zachování kvality udělovaných patentů. Podle Dvornáka jde o to, aby nové technologie nebyly triviální, byly světové, nové a obsahovaly tzv. vynálezecký krok, tj. aby nebyly dedukovatelné z běžné literatury.

Margot Froehlingerová, ředitelka oddělení znalostní ekonomiky Evropské komise, si v České televize posteskla, že ochrana práv průmyslového vlastnictví je v Evropě na nižší úrovni než v USA či Japonsku. „Pokud chce někdo uplatnit průmyslová práva v celém vnitřním trhu, tak si musí patent nechat potvrdit u celé řady národních patentových úřadů, přičemž musí použít řady překladů, což je velmi nákladné. Náklady a komplikovanost ale v době krize musíme snížit,“ dodala Froehlingerová. Uvedla také, že ochrana patentů je v Evropě třináctkrát dražší než v Japonsku či Spojených státech.

Začíná konference o právech duševního vlastnictví (zdroj: ČT24)

Margot Froehlingerová pochválila v ČT české předsednictví:

„Děkujeme českému předsednictví, jsme velmi spokojeni s pokroky, které byly učiněny právě za dobu českého předsednictví. Bylo velmi dynamické a uspořádalo řadu konstruktivních setkání s řadou států, připravilo řadu kvalitních materiálů a bez ohledu na vnitřní politickou krizi v Praze se v Bruselu ohledně patentů postupovalo, jako by žádná krize vůbec neexistovala.“


Dvornák přiznal, že patentová ochrana není jednoduchá záležitost, někteří podnikatelé mají s jejím získáním problémy. „Zahájili jsme program, který se jmenuje Prediagnosis, ten by měl pomoci podnikatelům se zorientovat a dát prvotní vodítko, jak postupovat, jsou zde pochopitelně právní zástupci a advokáti a prostřednictvím jich je možno podat přihlášku patentovému úřadu,“ prohlásil Dvornák. Dodal také, že z celkového množství podaných patentových přihlášek je pouze 50 procent úspěšných.

Margot Froehlingerová
Zdroj: ČT24