Hlášení nezaměstnaných na Czech Pointech vyjde stát na 234 milionů

Praha – Povinnost nezaměstnaných hlásit se na kontaktních místech Czech POINT na poštách vyjde stát na 233,72 milionu korun. Právě na takovou částku totiž tento měsíc podepsalo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) s Českou poštou dodavatelskou smlouvu na 24 měsíců. Za tu dobu by mělo systémem kontrol projít přibližně 170 000 uchazečů o práci. Nová povinnost má znesnadnit nelegální práci.

Výběrové řízení na kontroly nezaměstnaných bylo vypsáno bez uveřejnění a oslovena byla pouze Česká pošta, protože prý jako jediný dodavatel disponuje dostatečným počtem kontaktních míst. Vláda odhadla cenu zakázky na 195 milionů korun bez DPH. Suma 233,72 milionu korun je včetně DPH. „Pokud předpokládáme, že se cca sedm procent ekonomicky aktivní populace věnuje nelegální práci, tak znesnadněním jejího výkonu a efektivnějším výkonem kontroly bude roční ekonomický přínos v řádech miliard korun,“ uvedl k podpisu smlouvy ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09).

MPSV plánuje, že by se vybraní uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce chodili hlásit v předem určených termínech na úřadovny Czech POINT, které jsou nejblíže místu jejich bydliště. Nezaměstnaní budou zváni v termínech, které odpovídají standardní pracovní době a nebudou tak moci pracovat. Pokud nepřijdou, budou muset doložit potvrzení, že byli například u lékaře. Pokud podmínky nesplní, mohou být vyřazeni z evidence úřadu práce. Mohli by tak přijít o podporu a stát by za ně přestal platit sociální pojištění.

Kancelář Czech Point
Zdroj: Viktor Chlad/isifa/LN

Na Czech POINT dvakrát týdně

„Kontrolovány budou specifické skupiny uchazečů, které jsou definovány vnitřními metodickými pokyny,“ uvedla dnes mluvčí MPSV Viktorie Plívová. Patří mezi ně například dlouhodobě nezaměstnaní, uchazeči, kteří byli v posledních šesti měsících evidováni na úřadu práce dvakrát a více, nebo uchazeči, kteří měli v posledních šesti měsících zaměstnání kratší než deset dní. Do systému nebudou zařazováni lidé, kterým by dopravou na místa Czech POINT vznikaly neúměrné finanční náklady.

V režimu kontroly budou nezaměstnaní maximálně po dobu tří měsíců a hlášení na kontaktním místě Czech POINT bude vyžadováno nejvýše dvakrát týdně. Čas návštěvy by měl nezaměstnaný znát maximálně tři dny předem. „Permanentně by měla být v systému kontroly vždy zhruba dvacetina nezaměstnaných v ČR,“ dodala Plívová.

V současné době slouží veřejnosti více než 6 500 míst Czech POINT v Česku i zahraničí, na poštách je podle webu České pošty skoro tisíc z nich. Kontaktní místa se kromě pošty nachází na obecních úřadech nebo v kancelářích Hospodářské komory ČR. Do budoucna by mohla vzniknout i v bankách.

Vše na jednom místě

Úřadovny Czech POINT umožňují získat například výpisy z rejstříku trestů, katastru nemovitostí, obchodního rejstříku nebo v souladu se zákonem převést dokument z listinné podoby do elektronické na jednom místě. Řidiči si zase mohou z centrálního registru řidičů zjistit počet trestných bodů.

Vydáno pod