Fúze a akvizice malých a středních společností

Praha – Jen za první polovinu roku se hodnota celosvětových fúzí a akvizicí vyšplhala na dva biliony dolarů. Informace o vzájemném slučování či převzetí firem se objevují stále častěji. Rostoucí objem spojovaných a skupovaných firem je podporován dostatečným kapitálem. Nejlépe se daří střednímu proudu, tedy akcím do 250 milionů eur.

„Úrokové sazby na celém světě se harmonizují, což stabilizuje celý trh a poskytuje příležitosti k akvizicím a fúzím,“ potvrdil víceprezident společnosti IMAP Mark Esbeck, který se v Praze zúčastnil podzimního zasedání International Network of M&A Partners (IMAP), největší mezinárodní sítě poradců pro fúze a akvizice firem střední velikosti.

Nejrychleji na celém světě roste obchodování na nových východoevropských trzích. Kromě příchodu cizích investorů se ale v těchto oblastech hojně uplatňuje i místní kapitál. Podniky ve střední a východní Evropě jsou nejčastěji skupovány od ruských společností. České firmy se zatím uplatňují spíše v jihovýchodní Evropě. Podle Esbecka ale není pochyb o tom, že dojde k dalšímu rozšiřování dále do Evropy. „Dochází k tomu izolovaně už nyní, především v oblasti informačních technologií,“ dodal Mark Esbeck.

Ke vzájemnému převzetí firem dochází nejčastěji ve stavebním průmyslu, který v poslední době prochází velkým růstem. Aktivní jsou i oblasti finančních služeb. K rozšiřování dochází především v západních zemích, které se začínají soustřeďovat na východní trhy. Ty se ale snaží posilovat postavení ve vlastním regionu a na západ se zatím příliš neorientují. Největší roli v oblasti nastupujících ekonomik nyní sehrává Rusko, Polsko a Turecko.

Fúze obchodních společností a družstev se zahraničními podniky by měly být v České republice jednodušší. Vláda 22. října schválila návrh nového zákona o přeměnách obchodních firem. Nynější právní úprava tohoto zákona podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila komplikuje a prodražuje podnikatelské aktivity.

Podle návrhu zákona již nebudou muset dozorčí rady společností s ručením omezeným, akciových společností ani kontrolní komise družstev sestavovat zprávu o přezkoumání projektu přeměny. Dále se nebude muset dvakrát pořizovat notářský zápis u kapitálových obchodních společností a družstev. Nyní se nejprve vyžaduje notářský zápis osvědčující schválení návrhu smlouvy o fúzi, a současně je třeba uzavřít smlouvy opět formou notářského zápisu. Předlohy ještě posoudí parlament a prezident republiky.

Vydáno pod