Francii čekají další ekonomické reformy

Francouzi se mohou těšit na balíček ekonomických reforem. Prezident Nicolas Sarkozy nyní zvažuje, zda se zvýší daň z přidané hodnoty. Změny plánuje také v oblasti nezaměstnanosti. Do konce svého pětiletého volebního období by ji chtěl snížit ze současných 8 na 5 procent.

Francie patří již dnes ke státům s nevyšší daní z přidané hodnoty. Základní sazba DPH činí 19,6 procent. Je tak nad průměrem Evropské unie, který dosahuje 17,6 procenta. Teď ale hrozí její zvýšení až o pět procentních bodů. Takto získané peníze by mohly pokrýt výpadek příjmů státní pokladny způsobený snížením příspěvků zaměstnavatele na sociální pojištění. Zvýšení daně by však mohlo poškodit záměr vlády o zvýšení kupní síly obyvatel.

Zvýšení DPH není jedinou novinkou, se kterou se možná budou muset Francouzi v nejbližší době vyrovnat. Prezident Sarkozy chce bojovat také s nezaměstnaností. Na jednoho Francouze totiž nyní připadá v průměru 12 odpracovaných hodin týdně, což je úroveň jaké v současné době dosahuje například Turecko. Ve vyspělých zemích jako je Kanada a USA činí tento ukazatel 17 hodin. Ve Francii je také obvyklé, že ženy, které pečují o děti, mají kratší pracovní dobu ve středu, kdy ve Francii neprobíhá školní vyučování. To chce Sarkozy změnit.

Největším problémem země v oblasti práce je však nezaměstnanost mladých lidí. Práci v současnosti nemůže najít 22 procent z nich. Jak chce bojovat s touto situací, prezident zatím nezveřejnil. Zpravodaj Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu Jan Šmíd ale vidí jediné možné řešení: „Sarkozy znovu opráší tu nechvalně známou smlouvu první zaměstnanosti - CPE, která vlastně umožňuje zaměstnavatelům propustit do dvou let mladé lidi, kterým je méně než 26 let bez udání důvodu.”

Zavedení institutu první pracovní smlouvy vyvolalo v první polovině roku 2006 vlnu protestů. Do ulic tehdy vyšly statisíce lidí. Vláda nakonec jejich nátlaku ustoupila a kontroverzní opatření zrušila. Kdyby se Sarkozy rozhodl k návratu k CPE, znamenalo by to podle Šmída rozpoutání války s odbory.