Evropa se dohodla, jak bude regulovat ratingové agentury

Brusel - České předsednictví EU se dnes dohodlo s Evropským parlamentem na konečné podobě nových pravidel pro regulaci ratingových agentur. Informoval o tom mluvčí předsednictví Jan Slíva. Ratingové agentury bývají označovány za spoluviníky finanční krize, která přerostla v krizi ekonomickou. Nová pravidla mají zabránit opakování podobného scénáře.

Ratingové agentury, mezi něž patří například světoznámé společnosti Moody's či Standard&Poor's, se zabývají hodnocením ekonomických subjektů, ale i jednotlivých států a jejich vzájemným porovnáváním z hlediska platební schopnosti. V poslední době ale čelí kritice za to, že v minulosti podcenily riziko, které se vázalo k obrovským objemům hypotečních úvěrů, jež banky poskytovaly svým klientům. Právě špatné hypotéky stály na začátku finanční krize a finančním ústavům způsobily obrovské ztráty.

Pravidla počítají i s posílením dozoru nad udělováním ratingů. Nově by měl vzniknout výbor, který by se skládal ze zástupců dozorčích orgánů ze všech členských států EU. Pokud se agentury budou chtít registrovat, což na území unie budou muset učinit, aby zde mohly působit, musí se přihlásit k výboru pro evropskou regulaci cenných papírů (CESR). Ten jejich žádost předá jednotlivým národním regulátorům, kteří jednotlivé žádosti posoudí. Pokud rating některé finanční instituci či další organizaci vydá agentura ze zemí mimo unii, budou jej muset schválit agentury působící v EU.

Některá nová pravidla pro ratingové agentury:

  • nesmějí poskytovat poradenské služby
  • nebudou smět hodnotit finanční nástroje, pokud nebudou mít dostatečně kvalitní podkladové informace
  • musí zveřejnit modely, metodiku a základní předpoklady, z nichž jejich proces hodnocení vychází
  • budou povinně zveřejňovat výroční zprávu o transparentnosti
  • budou muset zavést interní mechanismus kontroly kvality svých ratingových hodnocení.

V současnosti se ratingové agentury řídí principem „samoregulace“. Vycházejí při tom především z etického kodexu, který v minulosti pracovala Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO). Ten však EU nepovažuje za dostačující a odpovídající, proto se rozhodla přikročit k regulaci.