EU odmítla francouzskou vizi o budoucnosti zemědělské politiky

Brusel - Ministři zemědělství Evropské unie, kteří dnes zasedali v Bruselu, odmítli vizi budoucnosti společné zemědělské politiky, kterou jim předložila Francie jako předsednická země EU. Po roce 2013 by však unijní zemědělství mělo fungovat na zcela jiných základech, které členské státy musí během příštích let "vymyslet".

Francie v původní verzi počítala s tím, že i po roce 2013 by zůstaly zachovány podpory pro zemědělce částečně v současné podobě. Po několika připomínkách, včetně českých, od těchto formulací ale upustila a hovoří především o „tržní stabilitě“. Debaty o budoucnosti společné zemědělské politiky budou pokračovat během českého předsednictví EU. „Budeme chtít rozvíjet především diskuzi v oblasti zjednodušení legislativy,“ uvedl náměstek ministra zemědělství Ivo Hlaváč.

Zemědělská politika EU je zřejmě nejvíce kritizovaným unijním nástrojem. Do zemědělství v současnosti plyne téměř polovina rozpočtu EU, přičemž farmáři vytváří jen zhruba tři procenta evropského HDP. 

Francouzi debatu o reformách v podstatě odstartovali a předložili text, který je podle některých zemí, především Británie, Švédska a Lotyšska, politickým dokumentem, jenž by mohl být „zneužit“ v dalších jednáních. Země se totiž obávají, že pokud by text schválily, budoucí vyjednavači by se na něj odvolávali.

„Dnes na radě ministrů došlo k očekávanému střetu liberálů a konzervativců v oblasti zemědělství v Unii,“ potvrdil náměstek Hlaváč. „Text předjímal diskuzi k novému rozpočtovému období,“ dodal.

Vydáno pod