Ekologický právní servis obviňuje CzechInvest z porušování zákona

Praha - Smlouvy o spolupráci se zahraničními investory, které zprostředkovává agentura CzechInvest, odporují zákonu i dobrým mravům. Tvrdí to analýza Ekologického právního servisu. Podle ní CzechInvest jednostranně zvýhodňuje příchozí firmy a nebere ohled na obce ani životní prostředí. Generální ředitel státní agentury Roman Čermák ale obvinění zásadně popírá.

Ve smlouvách, které CzechIncest zprostředkovává mezi strategickými investory a obcemi často bývají ustanovení, která stojí na hraně zákona nebo jsou dokonce v rozporu se zákonem. Toto své stanovisko doplňuje Ekologický právní servis tvrzením, že CzechInvest dostatečně nehájí veřejné zájmy. Nebere prý ohled především na ochranu životního prostředí, vlastnická práva dotčených subjektů a zdraví občanů žijících v okolí realizovaných investic.

Generální ředidel CzechInvestu Roman Čermák reagoval v rozhovoru pro Českou televizi na nařčení takto: „Je třeba říci, že Česká republika je skutečně vyspělou zemí v Evropské unii. Když se dělal průzkum mezi investory, tak právě na České republice oceňovali, že je v takovémto právním prostředí, protože ty investice, které přicházejí do České republiky, potřebují pozitivní image pro své zákazníky. Ten podnik vždycky potřebuje vědět, že investuje v zemi, která zákony neporušuje a Česká republika takovou zemí skutečně je.“

Mezi Čermákem a představitelem Ekologického právního servisu Pavlem Francem se ve studiu ČT rozhořel také spor na téma, zda má CzechInvest nějaké nezávislé studie dopadů investic. Franc tvrdil: „Dodneška neexistuje jakákoliv vážnější analýza, která by hodnotila dopady zahraničních investic na ekonomiku. My jsme žádali oficiální cestou CzechInvest, aby nám byly poskytnuty tyto analýzy a bylo nám oficiální cestou potvrzeno, že žádné takové neexistují.“ Roman Čermák mu ale odporoval s tím, že CzchInvest si nechal vypracovat několik takových analýz. Společnost by navíc některé z nich s Ekologickým právním servisem ráda konzultovala.

Nelíbí se mu ani tvrzení, že je jeho společnost podhobím korupce a nekalých lobbingových aktivit: „CzechInvest je velmi kontrolovanou agenturou a veškeré procesy musí schválit několik ministerstev,“ zdůraznil Čermák.

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená ministerstvu průmyslu a obchodu. Jejím cílem je posilovat konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podniků, podnikatelské infrastruktury a inovací. Napomáhá také získávání přímých zahraničních investic.

Czechinvest přilákal v prvním pololetí letošního roku 83 investičních projektů v celkové hodnotě 49 miliard korun. Jednu třetinu z nich přitom připravily společnosti z České republiky.