Dvě třetiny poskytovatelů nebankovních půjček porušily předpisy. Je to ale méně než o rok dříve

Dvě třetiny poskytovatelů nebankovních půjček porušily předpisy (zdroj: ČT24)

Dvě třetiny nebankovních subjektů, které zprostředkují lidem úvěry a kontrolovala je Česká obchodní inspekce (ČOI), porušily právní předpisy. Nedostatky se týkaly zejména nabídky úvěrů, internetové reklamy na ně a poskytování povinných informací spotřebiteli. Inspektoři za prokázaná pochybení uložili 176 pokut za více než 9,5 milionu korun. V porovnání s rokem 2014 však zjištěných chyb o 12 procent ubylo.

Obchodní inspekce loni při akci zaměřené na dodržování podmínek pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů provedla 258 kontrol. Z toho 176 bylo u zprostředkovatelů úvěrů, 68 u věřitelů a 14 kontrolovaných poskytovalo služby v této oblasti. Chyby zjistili inspektoři v 164 případech, přičemž v 105 případech to bylo porušení zákona o spotřebitelském úvěru a v 86 případech i zákona o ochraně spotřebitele.

V případě zákona o spotřebitelském úvěru kontrolovaní podle inspekce nejčastěji chybovali v obsahu reklamy na úvěr. Ve smlouvách sjednávajících úvěr se pochybení zase týkalo hlavně informací ohledně celkové částky splatné spotřebitelem. U zákona o ochraně spotřebitele ČOI zjistila nejčastěji porušování zákazu používání nekalých obchodních praktik.

Věřitel například na svých webových stránkách uváděl nepravdivé informace o počtu klientů, včetně konkrétních jmen a výše zapůjčené částky, s nimiž údajně uzavřel smlouvy sjednávající spotřebitelský úvěr. Tyto údaje kontrolovaná osoba průběžně měnila a na žádost inspektorů o doložení konkrétních smluv sdělila, že se jedná jen o reklamu a že žádnou takovou smlouvu neuzavřela.
Česká obchodní inspekce (ČOI)

V porovnání s rokem 2014 zjištěných pochybení ubylo o 12 procent, přesto bude inspekce s kontrolou v oblasti spotřebitelských úvěrů pokračovat i v letošním roce.

Vydáno pod