Družstva musí věnovat čas a peníze novým stanovám

Ostrava - Bytová družstva, kterých je v Česku více než devět a půl tisíce, tápou ve svých povinnostech. Nový občanský zákoník a nový zákon o obchodních korporacích družstevníkům mimo jiné přikazuje, aby od června změnili stanovy a zřídili si vlastní webové stránky. Znamená to práci i peníze navíc. Pokud povinnosti nesplní, hrozí jim pokuta až sto tisíc korun i případné zrušení.

Podle právníka Petra Kausty obsahují nové zákony, které se k družstvům vztahují, kontroverzní pasáže. „Myslím si, že teprve budoucnost ukáže, jak to vlastně bude. Sporné body budou muset vykládat soudy,“ míní právník z Ostravy.

Reportáž Marty Pilařové (zdroj: ČT24)

Družstvům je v obchodním zákoníku věnováno čtyřicet paragrafů. Novinkou například je, že už se nebudou převádět členská práva a povinnosti, nebude se dědit členský podíl, ale převádět nebo dědit se bude členství v družstvu jako celek - družstevní podíl. Nově bude například možné dát družstevní podíl do zástavy. Změny se budou týkat i společného členství manželů a dalších věcí.

Martin Kubica vede družstvo v Ostravě-Výškovicích a je členem Sdružení na ochranu nájemníků. V zákonech se vyzná, lidé z dalších družstev k němu chodí pro radu. „Někteří družstevníci přišli s nápadem, že počkají, co z toho bude. Snažím se je z té letargie vytrhnout, dávám jim informace, které mám,“ uvedl Martin Kubica.

Náklady: 12 až 15 tisíc

Spočítal, že za nové stanovy zaplatí družstvo dvanáct až patnáct tisíc korun. „Vzorové stanovy stojí tři tisíce, notář sedm až osm tisíc, konzultace u advokáta patnáct set na hodinu a zápis změny do rejstříku dva tisíce,“ vyjmenoval předseda družstva Kubica.

„Rozhodně doporučuji nechat si nové stanovy zpracovat odborníky,“ uvedl i Jaroslav Volek ze společnosti Laer, která spravuje většinu bytových domů v centru Ostravy.

Pokuta až sto tisíc korun

Nové stanovy by družstva měla mít do 30. června. „Pokud to některé nesplní, příslušný rejstříkový soud představenstvo upozorní a vyžádá si nápravu. V krajním případě může udělit pokutu až sto tisíc korun,“ sdělila mluvčí ministerstva spravedlnosti Kateřina Hrochová.

Problém mají někteří družstevníci i s webovými stránkami, které mají mít rovněž do konce června. „Dosud nám stačila nástěnka,“ diví se mnozí.

V Česku je v současné době kolem devět a půl tisíce družstev. Asi sto dvacet je velkých, s více než dvaceti zaměstnanci. Většinou jde ale o malá družstva spravující jeden vchod. Družstevníci vlastní přes půl milionu bytů.