Drábek chce jako ministr práce měnit důchody, dávky, pracovní trh

Praha – Zpracovat návrhy důchodové reformy, zamezit zneužívání sociálních dávek a zpružnit pracovní trh jsou tři hlavní priority Jaromíra Drábka (TOP 09) jako budoucího ministra práce a sociálních věcí. O důchodové reformě chce jednat i s opozicí tak, aby byla dlouhodobě udržitelná, v rámci úspor hodlá přijmout taková opatření, která znepříjemní situaci pasivním příjemcům podpor a dávek, ale neohrozí potřebné.

Pokud jde o reformu důchodů chce Drábek vycházet z návrhů Bezděkovy komise, jak se dohodla koalice. Reforma ale podle něj musí fungovat bez ohledu na aktuální politické rozložení, prostor ve vyjednávání tak dostane i opozice. „Určitě bych o tom chtěl jednat i s opozicí. Protože to je záležitost,  která přesahuje jedno funkční období,“ řekl Drábek.

V případě sociálních dávek prý bude Drábek prosazovat důslednou kontrolu, aby je pobírali jen ti, kteří pomoc skutečně potřebují. Nikoli ti, kteří se rozhodli čerpat ze sociální sítě. „Je to věc, která je důležitá nejen po stránce finanční jako mrhání státními prostředky, ale i po stránce morální,“ řekl Drábek. Dosáhnout toho chce tak, že se využijí všechny kompetence kontrolních orgánů, jako jsou úřady práce či správy sociálního zabezpečení, i budoucími zákonnými úpravami.

Pracovní trh by měl být přehlednější

Pracovní trh chce Drábek zpružnit tak, že se částečně uvolní zaměstnávání na dobu určitou. Dohodla se na tom koalice. Nyní jsou v zákoníku práce omezení, že například absolventi vysokých škol nemohou být zaměstnáni na dobu určitou. Změny mají také sjednotit možnosti uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou. „Chceme tomu dát jednoduchá a jednoznačná pravidla,“ uvedl. Ve spolupráci se sociálními partnery plánuje podívat se na zákoník práce celkově, aby byl co nejsrozumitelnější a co nejjednoznačnější.

V tomto smyslu hodlá postupovat i u dalších zákonů, které se dotýkají velké skupiny lidí. Zmínil třeba zákon o sociálním pojištění či zákon o sociálních službách.

Až do vzniku TOP 09 nebyl Drábek nikdy členem žádné politické strany. TOP 09 prý pomáhal zakládat proto, že chtěl pomoci nastavit „korektnější a méně populistický“ způsob práce v politice. Na svou práci v úřadě se těší. „Dokážeme našim občanům, že stát může být úsporný, efektivní a zároveň sociální,“ uzavřel budoucí ministr.

Úřad práce
Zdroj: ČT24
Vydáno pod