Dozvuky povodní: Vláda pošle zemědělcům další miliardy

Praha - Vláda souhlasila s tím, aby se na odstranění škod po povodních uvolnily další dvě miliardy korun. Peníze půjdou na obnovu lesů, do zemědělství nebo na opravu vodohospodářské infrastruktury. Škody po červnové povodni už sečetli i v hlavním městěm, vyšplhaly se na více než čtyři miliardy.

Vláda konkrétně schválila navýšení letošního rozpočtu ministerstva zemědělství o 2,1 miliardy korun. Peníze by podle ministra zemědělství Miroslava Tomana mělo ministerstvo získat mimo jiné z rezerv rozpočtu.

Vodní živel napáchal na zemědělském, lesním a státním vodohospodářském majetku ministerstva škody za celkem 3,28 miliardy. Bez posílení rozpočtu resortu o 2,113 miliardy korun nebude prý odstranění povodňových škod v resortu možné, protože ani ministerstvo ani poškozené subjekty nedisponují dostatečnými finančními prostředky.

Jak zabránit povodňovým škodám zejména na majetku obcí a osob:

Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kraje 

„Asi by bylo vhodné se zamyslet nad opatřeními, která jsou velmi levná – ať jsou to rozlivové plochy na zemědělskou půdu, nebo jednoduché valy.“

Největší část požadovaných peněz, 1,350 miliardy, má být určena na odstranění škod na vodohospodářské infrastruktuře. Na škody v zemědělství má směřovat 735 milionů korun, obnova lesů si vyžádá navíc 28 milionů korun. Letošní rozpočet ministerstva před požadovaným navýšením počítá s celkovými výdaji ve výši 44,1 miliardy korun.

„K finančnímu řešení škod na zemědělském a lesním majetku budou potřebné konzultace s Evropskou komisí,“ uvedl Tomanův resort. Případné příspěvky budou totiž muset být v Bruselu notifikovány jako veřejná podpora. Peníze na obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací mají být poskytnuty na základě Strategie obnovy dotčených území, jejíž přípravu ministerstvo koordinuje.

Povodeň napáchala v Praze škody přes čtyři miliardy

Povodeň napáchala jenom v Praze škody za více než čtyři miliardy korun. Z této částky jsou 2,2 miliardy korun ztráty na majetku města a městských částí, škody za necelé dvě miliardy vznikly na soukromém majetku, uvedl první náměstek primátora Jiří Vávra (TOP 09). Vyčíslení, které magistrát předkládá ministerstvu financí, podle něj ještě nemusí být konečné.

Už nyní je jasné, že se povodeň nejvíc podepsala na vodohospodářské infrastruktuře, jejíž oprava vyjde na 1,1 miliardy korun. Ve stovkách milionů korun se počítají škody na území městských částí, na silnicích a cyklostezkách, na památkách a zoologické zahradě. Vedení města původně odhadovalo škody na necelé dvě miliardy korun.