Do Česka loni přiteklo o polovinu více přímých zahraničních investic

Praha - Do České republiky v loňském roce přiteklo meziročně o polovinu více přímých zahraničních investic (PZI) než v roce předchozím. Jejich celkový objem činil 185,3 miliardy korun, přičemž reinvestovaný kapitál se na nich podílel částkou 130,6 miliardy korun. Z analýzy zaměřené na PZI, kterou dnes zveřejnil Český statistický úřad, dále vyplývá, že Česko patří mezi země s nejvyšším podílem PZI na hrubém domácím produktu.

Analytička ČSÚ Zdenka Jeřábková v analýze uvedla, že zásoba PZI ke konci roku 2007 činila zhruba 1,827 bilionu korun, což odpovídá podílu na
hrubém domácím produktu ve výši 51,5 procenta. „V mezinárodním srovnání za rok 2006 obsadila ČR jednu z předních pozic mezi zeměmi s nejvyšší zásobou PZI na HDP,“ podotkla.

Z nových členských zemí EU vykázalo nejvyšší podíl PZI na HDP Estonsko (77 procent), Maďarsko (73 procent) a Bulharsko (66 procent). Na Slovensku činil jejich podíl 55 procent, u Polska 31 procent a Slovinska 20 procent.

ČSÚ s odkazem na předběžné údaje České národní banky uvedl, že více než polovina investic loni směřovala do sektoru služeb a 42,2 procent pak do zpracovatelského průmyslu. V rámci služeb největší podíl získaly činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu, které tak na prvním místě vystřídaly finanční zprostředkování. To v roce 2006 ještě těžilo z předchozí privatizace českých bank.

Přímé zahraniční investice jsou takové investice, které odrážejí zájem rezidenta jedné země na získání trvalého majetkového podílu na podniku v jiné zemi. Podle mezinárodních standardů je spodní hranicí PZI 10 procent podílu na celkovém kapitálu.