Daňové přiznání se blíží, co se změnilo oproti loňsku?

Praha – Stejně jako každý rok v březnu, i letos se blíží podání daňového přiznání. A jakkoli by měl být Zákon o dani z příjmů stabilním a přehledným právním předpisem, zatím tomu tak není a už každoročně nás nějaké změny čekají. Než se zaměříme na sestavení daňového přiznání, podíváme se na to, jestli pro rok 2012 došlo k nějakým změnám, které se do přiznání promítnou.

Změny, a není jich mnoho, ke kterým dochází na zdaňovací období 2012, mají svůj původ ve změnách zákonů platných od roku 2011. Některé z nich měly ovšem účinnost posunutou od 1. 1. 2012 a dále. 

Co se tedy pro rok 2012 mění? Výjimečně pozitivní zprávou je to, že se sleva na poplatníka zvyšuje na původní výši (tedy 24 840 korun na rok), stejně jako daňové zvýhodnění na vyživované dítě (13 404 korun na rok). Na druhou stranu se ruší osvobození úroků z vkladů ze stavebního spoření. Úroky stavební spořitelny vyplatí svým klientům po zdanění sazbou 15 procent. Pro ty, co provozují alternativní zdroje energie (např. kolektory na výrobu elektřiny na střechách rodinných domů), již v roce 2011 skončilo osvobození od daně z příjmů z těchto zdrojů. 

Daňové přiznání 2012 

Daňové přiznání nemusí podat poplatník, který měl příjmy ze závislé činnosti od jednoho nebo postupně od více plátců, u kterých podepsal „Prohlášení k dani“. Nepodává se ani v případě, že kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů, ze kterých je daň vybírána srážkou, nepřesahovaly příjmy (z podnikání, kapitálového majetku, pronájmu, ostatní příjmy) 6 000 korun. 

Peníze
Zdroj: ČT24/ISIFA/Bod zlomu

Přiznání budou podávat např. podnikatelé, ale i zaměstnanci, kteří měli vedle svého zaměstnání souběžně další zaměstnání (např. DPČ) nebo příjmy z podnikání, kapitálového majetku nebo pronájmu. 

Pro zdaňovací období 2012 se použije formulář vzor č. 19 vydaný ministerstvem financí (MF) nebo formuláře v interaktivní podobě, které ale musí mít zcela totožné uspořádání položek jako původní tiskopis. Nově se v záhlaví formuláře uvádí příslušný krajský nebo pražský finanční úřad (např. Finančnímu úřadu pro: Kraj Vysočina) a územní pracoviště (původní místně příslušný FÚ, např. Třebíč). 

Po vyplnění prvního oddílu přiznání, tzn. úvodní strany, přichází na řadu Příloha č. 1 pro výpočet dílčího základu z podnikání a Příloha č. 2 pro výpočet dílčího základu daně z pronájmu a z ostatních příjmů. Není-li pro přílohy náplň, nevyplňují se a neodevzdávají se s přiznáním. 

Příloha č. 1 se vyplňuje podle závěrky daňové evidence nebo evidence příjmů. Výdaje poplatník uplatňuje ve skutečné výši (dle daňové evidence) nebo procentem z příjmů. Ve 2. oddílu přiznání se uvádí na základě Potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů dílčí základ daně ze závislé činnosti a dílčí základy daně z výše uvedených příloh včetně základu daně z kapitálového majetku (např. nezdaněné úroky z vkladů). 

Oddíl č. 3 pak obsahuje nezdanitelné částky daně (dary, úroky z úvěrů ze stavebního spoření nebo hypoték, příspěvky na penzijní připojištění nebo životní pojištění, příspěvky odborové organizaci), výpočet daňového základu a výpočet daně. 

Oddíl 5 obsahuje nárokované slevy na dani (na poplatníka, na druhého z manželů, na invaliditu či ZTP) a daňové zvýhodnění na vyživované děti. V oddílu 7 vyčíslíme doplatek či přeplatek na dani. Na poslední straně vyplníme počet příloh daňového přiznání a dále počet jednotlivých potvrzení, dokládajících nezdanitelné částky základu daně. Máme-li přeplatek na dani, vyplníme žádost o vrácení přeplatku na dani. 

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2012 si stáhněte zde

Další tiskopisy si stáhněte na stránkách ministerstva financí 

Peníze je třeba poslat na jiný účet než loni

Formulář přiznání lze podat na FÚ osobně, poštou, elektronicky prostřednictvím elektronického portálu MF nebo prostřednictvím datové schránky. Pozor je třeba si dát na nová čísla účtů územních pracovišť FÚ v souvislosti s jejich reorganizací. 

Posledním dnem, kdy je možné podat přiznání za rok 2012, je druhý duben. Pokuta za pozdní podání se vyměří, pokud je zpoždění delší než pět pracovních dnů. Minimální výše pokuty je 500 korun. Nelze ovšem jinak než doporučit, aby si poplatník plnil své daňové povinnosti včas. 

Problematika daně z příjmu fyzických osob je velmi rozsáhlá a pro vyčerpávající přehled zde není prostor. Proto jsou zde zmíněny pouze základní informace. 

Vydáno pod