Daňová svoboda letos přijde o den dřív

Praha - Den daňové svobody letos přijde 10. června v 10:30, oproti loňskému 11. červnu. Češi tak budou v letošním roce pracovat na stát celkem 160 dní, uvádí Liberální institut. Den daňové svobody je přitom pomyslným okamžikem, od kterého jde veškerá mzda na konto občana. Do té doby však veškerý příjem připadá státu.

„Tento posun je dán součtem dvou faktorů, které působí stejnosměrně. Jedním z nich je úsilí nové vlády o odpovědnější chování na straně veřejných výdajů v roce 2014, druhým je zlepšený výhled vývoje hrubého domácího produktu v letošním roce,“ vysvětlil Aleš Rod z Centra ekonomických a tržních analýz, které kalkulace dne daňové svobody s Liberálním institutem provádí.

Nejlépe jsou na tom obyvatelé Jižní Koreje, kde si letos připomněli den daňové svobody 22. dubna. V rámci Evropy jsou pak daňově nejsvobodnější Švýcaři se 4. květnem. Naopak nejdéle si počkají daňoví poplatníci ve Finsku, kteří mají den daňové svobody až 3. srpna, a jen o čtyři dny dříve přivítají daňovou svobodu v Dánsku.

V sousedním Německu si daňoví poplatníci počkají o tři dny déle než v ČR, tedy do 13. června. Polští daňoví poplatníci pak den daňové svobody „slaví“ 5. června. A v Maďarsku uvítají její příchod 28. června.

ředitel Liberálního institutu Petr Koblovský

„Lepší výsledek v roce 2014 je 'hozenou rukavicí' pro novou vládu a výzvou pro ministra financí Andreje Babiše, aby řekl 'ano' žádoucímu posunu dne daňové svobody směrem k počátku roku. A když už jej neposune blíže k Velikonocům, tak ať aspoň neumožní sociálním demokratům posunout den daňové svobody k 'Dušičkám'.“

Metodika Patrie: Den daňové svobody bude až 27. června

Liberální institut při svém výpočtu vychází z kalkulací Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Tato metodika využívá odhad poměru veřejných výdajů na hrubém domácím produktu, a umožňuje tak porovnat vývoj českého dne daňové svobody s vývojem v dalších zemích. Podle výpočtů společnosti Patria Finance, která využívá jiné metodiky, připadne den daňové svobody letos na 27. června, stejně jako loni.

Vydáno pod