Daň z nemovitosti přiznejte nejpozději do příštího pondělí

Praha – S přiznáním daně z nemovitosti neváhejte, už zbývá jen jeden týden. Konečným termínem pro podání přiznání k dani z nemovitosti je totiž 31. leden, v případě opoždění hrozí od letošního roku sankce v hodnotě minimálně 500 korun. Navíc od letoška mohou lidé daňové přiznání k dani z nemovitosti podat jen za svůj spoluvlastnický podíl u staveb a bytů, dosud to bylo možné pouze u pozemků.

Daň z převodu nemovitostí se platí v případech vzniku, zániku nebo změny vlastnického práva k nemovitosti. Tento převod je až na výjimky vždy úplatný. Na rozdíl od většiny jiných daní se nezdaňuje příjem, ale převod majetku. Platit daň z nemovitosti je ovšem třeba každý rok, přičemž finanční úřady poplatníkům zasílají složenky s uvedenou výší stanovené daně. Pokud celková daňová povinnost u jednoho správce daně činí méně než 30 korun, daň se neplatí. Daň z nemovitosti je třeba uhradit do konce května.

Jiří Hovorka, redaktor serveru Měšec.cz:

„Nový daňový řád je přísnější než v roce 2010. Pokud jste v roce 2010 nepodali přiznání včas, mohl vám dát správce daně nebo finanční úřad pokutu až ve výši 10 procent vyměřené daně a nebo ji dávat nemusel. Pokud se opozdíte letos, pokutu dostanete vždycky, a to v minimální výši 500 korun, a zaplatíte ji v případě, že se s daňovým přiznáním zpozdíte o více než pět dnů.“

Komentář Jiřího Hovorky (zdroj: ČT24)

Daň z nemovitosti se skládá ze základu daně, který se násobí daňovou sazbou, a to vše se vynásobí zákonným koeficientem. Ten si může obec změnit o jednu kategorii nahoru nebo o tři kategorie dolů. Výsledná daň je potom tvořena součinem těchto tří položek. Zákon dále umožňuje, aby si obec stanovila takzvaný místní koeficient. Ten je platný pro všechny nemovitosti na území dané obce a nevztahuje se opět na ornou půdu, vinice či chmelnice.

Finanční úřady předloni vybraly více peněz v meziročním srovnání pouze právě u daně z nemovitosti, celkem 6,36 miliardy korun. V případě ostatních daní inkaso meziročně pokleslo. Údaje za rok 2010 dosud nejsou k dispozici. Daň z nemovitosti je 100procentním příjmem obce.